Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών ανήλθαν οι καταθέσεις τον Ιούλιο του 2019, ενώ σε νέο χαμηλό επίπεδο υποχωρούν τα συνολικά δάνεια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούλιο του 2019 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €201,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €46,0 εκ. τον Ιούνιο 2019. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιούλιο 2019 έφθασε στα €48,5 δισεκατομμύρια, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2018.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 2,1%, σε σύγκριση με 3,3% τον Ιούνιο 2019.

Εξάλλου, τα συνολικά δάνεια τον Ιούλιο 2019 παρουσίασαν καθαρή μείωση €3,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €128,9 εκ. τον Ιούνιο 2019. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιούλιο 2019 έφθασε στα €34,1 δισ., που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό επίπεδο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από την ΚΤ.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -2,2%, σε σύγκριση με -2,3% τον Ιούνιο 2019.