Αναφορικά με τα Ειδικά Σχέδια για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID 19, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει εκδώσει την 22η Ιουλίου, την ακόλουθη Απόφαση:

Ειδικά Σχέδια για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19 Συμπληρωματική Απόφαση (Αρ. 38) του 2020

Συγκεκριμένα η Συμπληρωματική Απόφαση προνοεί τα εξής:

  1. Η περίοδος καταβολής του Ειδικού Ανεργιακού Επιδόματος σε επιχειρήσεις θα θεωρείται ως περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στα ταμεία τα οποία διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων τις οφειλόμενες εισφορές που αναλογούν στο επιπρόσθετο ποσό που θα καταβληθεί από τον εργοδότη στους απασχολούμενους εργοδοτουμένους.
  1. Η περίοδος απαγόρευσης απολύσεων, η οποία προνοείται στις Αποφάσεις των Ειδικών Σχεδίων που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν δύναται να περιλαμβάνει την υποχρέωση για παροχή προειδοποίησης τερματισμού απασχόλησης, σύμφωνα με τον περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμο. Η οποιαδήποτε προειδοποίηση σύμφωνα με τον Νόμο, αρχίζει να ισχύει μετά τη λήξη της περιόδου απαγόρευσης απολύσεων.