Συνολικά 498 επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα μέχρι τις 14:00, για τον έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού στο λιανικό εμπόριο και στα εργοτάξια.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρει ότι από το σύνολο των 498 επιθεωρήσεων, οι 439 έγιναν στο λιανικό εμπόριο, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο συμμόρφωσης.
Σημειώνει ότι στις 498 επιθεωρήσεις περιλαμβάνονται και 59 επιθεωρήσεις εργοταξίων, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε βελτιωμένο επίπεδο συμμόρφωσης σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Εξάλλου, προσθέτει ότι σε κάποιο εργοτάξιο στην Αμμόχωστο δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες υγειονομικές διευκολύνσεις, ούτε και οι διευκολύνσεις καθαρισμού, γι’ αυτό εκδόθηκε ειδοποίηση απαγόρευσης της λειτουργίας του.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διαβεβαιώνει ότι οι επιθεωρήσεις θα συνεχίσουν να είναι εντατικές για επίτευξη ακόμη καλύτερης συμμόρφωσης, σημειώνοντας ότι στις περιπτώσεις όπου δεν θα διαπιστωθεί ικανοποιητική συμμόρφωση, οι επιθεωρητές θα αναγκαστούν να επιβάλουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις (επιβολή εξώδικων προστίμων, προώθηση ποινικών διώξεων και άμεση διακοπή εργασιών).

Σημειώνεται ότι στις επιθεωρήσεις αυτές συμμετείχαν, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, Επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και Λειτουργοί του Δημόσιου Τομέα και των Δήμων κάτω από τον συντονισμό του Τμήματος αυτού.

Οι Επιθεωρητές και οι Λειτουργοί αυτοί έχουν αναλάβει καθήκοντα επιτήρησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα καθώς και με την περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία.