Σε συστάσεις προς εταιρείες και εργαζόμενους σε σχέση με τη μετακίνηση του προσωπικού, προχώρησε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Σε ανακοίνωση του, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αναφέρει ότι επειδή έχει περιέλθει στην αντίληψη του ότι προσωπικό εταιρειών, π.χ. εργοληπτικών εταιρειών, συνεχίζει να μετακινείται μαζικά σε οχήματα προς και από χώρους εργασίας, προς και από εργοτάξια κ.λπ, συστήνει έντονα σε όλους ότι η μαζική κοινή μετακίνηση με το ίδιο όχημα προσώπων που δεν διαμένουν στο ίδιο σπίτι πρέπει να αποφεύγεται.

Σημειώνει ότι το πιο πάνω ισχύει, είτε αν το όχημα ανήκει στην εταιρεία/εργοδότη και μετακινούνται με αυτό εργαζόμενοι προς και από την εργασία ή από τη βάση της εταιρείας προς το εργοτάξιο και αντίστροφα, είτε αν το όχημα ανήκει σε κάποιον από τους εργαζόμενους και μετακινεί με αυτό συναδέλφους του για τον ίδιο σκοπό.

Συστήνεται όπως, εφόσον η μετακίνηση κρίνεται αναγκαία, να μετακινούνται μαζί τα λιγότερα πρόσωπα που είναι δυνατό.

Το Τμήμα αναφέρει, επίσης, ότι οχήματα που χρησιμοποιούνται για τους πιο πάνω σκοπούς πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μη ιδιωτικά οχήματα και πρέπει να γίνεται γενική απολύμανση του οχήματος, να γίνεται καθημερινή και συχνή απολύμανση χερουλιών, χειρολαβών, μεταλλικών επιφανειών στα καθίσματα, ζώνες ασφαλείας κ.λπ., να γίνεται γενικός καθαρισμός μετά το πέρας της κάθε ημέρας, να τοποθετηθεί υγρό αντισηπτικό χεριών εντός του κάθε οχήματος, για υποχρεωτική χρήση από τον οδηγό και κάθε επιβάτη, να γίνει ανάρτηση σε περίοπτη θέση, των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, που αφορούν την επιδημία COVID – 19 (Κορωνοϊό), και τα συστήματα κλιματισμού να παραμένουν κλειστά, ενώ τα παράθυρα του οχήματος να παραμένουν ανοικτά κατά τη διάρκεια της διαδρομής και να κλείνουν κατά τη διάρκεια του γενικού καθαρισμού.

Όσον αφορά τους οδηγούς και τους επιβάτες, το Τμήμα συστήνει όπως φορούν γάντια, να είναι καθαροί και προσεχτικοί με την προσωπική τους υγιεινή.

Για την εταιρεία/εργοδότη, το Τμήμα συστήνει να οργανώσει, όπου είναι εφικτό, διαφορετικό τρόπο μετακίνησης του προσωπικού για τους πιο πάνω σκοπούς, ώστε να αποφεύγεται η κοινή μετακίνηση (π.χ. χρήση και άλλων οχημάτων της εταιρείας όπου υπάρχουν κ.λπ), να αναπτύξει σύστημα διαχείρισης πιθανών περιστατικών, να ενημερώνει συνεχώς τους εργοδοτούμενους για τις Οδηγίες που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας, να εκδώσει οδηγίες στους εργοδοτούμενους για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από μέρους τους όσον αφορά την επιδημία COVID – 19 (Κορωνοϊό), να εκδώσει οδηγίες στους υπαλλήλους της για τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα της επιδημίας COVID – 19 (κορωνοϊό).