Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης έδειξε το Μάιο του 2020, το οικονομικό κλίμα στην ΕΕ μετά την πτώση των ρεκόρ του Μαρτίου και του Απριλίου, ανακοίνωσε η γενική διεύθυνση οικονομικών της Κομισιόν DGECFIN.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) σημείωσε άνοδο τόσο στη ζώνη του ευρώ (κατά 2,6 μονάδες σε 67,5) όσο και στην ΕΕ (κατά 2,9 μονάδες σε 66,7). Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης (EEI) αυξήθηκε κατά 11,3 μονάδες και στις δύο περιοχές – παραμένοντας ακόμη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα – σε  70,2 (ζώνη ευρώ) και 70,9 (ΕΕ) μονάδες.

Επιπλέον, ο δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτών ανέκαμψε σε κάποιο βαθμό τόσο στη ζώνη του ευρώ (+3,2) όσο και στην ΕΕ (+2,5). Οι δύο δείκτες βρίσκονται στις 18,8 μονάδες (ζώνη ευρώ) και −19,5 μονάδες (ΕΕ), και  παραμένουν πολύ κάτω από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους τους.

Στη ζώνη του ευρώ, η ανοδική πορεία του δείκτη ESI αντικατοπτρίζει την ανάκαμψη της βιομηχανίας και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, η οποία εξουδετερώνει περίπου το ένα πέμπτο της συνδυασμένης πτώσης του Μαρτίου και του Απριλίου. Αντίθετα, η εμπιστοσύνη των υπηρεσιών συνέχισε να μειώνεται, αν και με χαμηλότερο ρυθμό από ό, τι τους προηγούμενους δύο μήνες.

Οι αλλαγές στην εμπιστοσύνη των κατασκευών και του λιανικού εμπορίου ήταν πολύ πιο περιορισμένες, με την πρώτη να σημειώνει μικρή πτώση και την τελευταία να παραμένει σχεδόν σταθερή. Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της ζώνης του ευρώ, ο ESI σημείωσε άνοδο στις Κάτω Χώρες (+3,5), τη Γερμανία (+3,2) και την Ισπανία (+1,6), ενώ έμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα στη Γαλλία (-0,3). Στην Κύπρο αυξήθηκε από 74,5 σε 76,8 και στην Ελλάδα μειώθηκε από 99,3 σε 88,5.

Η ανάκαμψη της εμπιστοσύνης της βιομηχανίας (+5,0) οφείλεται εξ ολοκλήρου σε μια έντονη βελτίωση των προσδοκιών παραγωγής των διαχειριστών, η οποία αντέστρεψε περίπου το ήμισυ της μείωσης που σημειώθηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ανακτήθηκε (+3.2) λόγω των πολύ βελτιωμένων προσδοκιών των νοικοκυριών σε σχέση με τις οικονομικές τους συνθήκες, τις προθέσεις τους να πραγματοποιήσουν σημαντικές αγορές και τη γενική οικονομική κατάσταση. Οι εκτιμήσεις των προηγούμενων χρηματοοικονομικών συνθηκών, οι οποίες παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, επιδεινώθηκαν σε άνευ προηγουμένου βαθμό και έτσι μείωσαν τη συνολική αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Η εμπιστοσύνη του λιανικού εμπορίου παρέμεινε σχεδόν σταθερή (+0,4), αντανακλώντας τις αντίθετες δυνάμεις της συνεχιζόμενης επιδείνωσης των απόψεων των διαχειριστών σχετικά με την παρούσα επιχειρηματική κατάσταση, καθώς και την αντιληπτή επάρκεια του όγκου των αποθεμάτων και μια ανάκαμψη στην αναμενόμενη επιχειρηματική κατάσταση.

Η κατασκευαστική αυτοπεποίθηση μειώθηκε ελαφρά (-1,3). Τέλος, η εμπιστοσύνη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (δεν περιλαμβάνεται στο ESI) σημείωσε άνοδο (+3.3).

Η ανάκαμψη του Δείκτη Προσδοκιών Απασχόλησης (+11.3) αντικατοπτρίζει σημαντικά βελτιωμένα σχέδια απασχόλησης σε όλους τους τομείς, τα οποία αντιστάθμισαν περίπου το ένα τέταρτο των μειώσεων που καταγράφηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.