Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού στις 15 – 18 Μαΐου, 2015 θα πραγματοποιηθεί η έκθεση «The health Industry Summit – 73rd PharmChina, 2015», στη Σαγκάη (National Exhibition and Convention Center). 

Παράκληση του Υπουργείου είναι όπως επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στην έκθεση δηλώσουν απευθείας συμμετοχή στους διοργανωτές.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση συμμετοχής, το Υπουργείο θα δύναται να επιχορηγήσει το 50% του κόστους συμμετοχής μέχρι το ποσό των €3.050, το οποίο αφορά το κόστος του περιπτέρου (ενοίκιο για 15 τετρ. μέτρα, κατασκευή και εξοπλισμό περιπτέρου, το κόστος αποστολής των εκθεμάτων), σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του «Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας De minimis σε κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης ή/και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων, για ιδιωτική συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, οι οποίες έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στα πλαίσια του εν λόγω Σχεδίου για συμμετοχή σε εκθέσεις εντός του έτους 2015.