Την εξ αποστάσεως διεξαγωγή και με ηλεκτρονικά μέσα συνεδρίαση των συμβούλων εταιρειών, καθιστά δυνατή το άρθρο 191Α του περί Εταιρειών Νόμου.

Αυτό αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση το Τμήμα Εφόρου Εταιριών σχολιάζοντας επιστολή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ημερομηνίας 7/4/2020, και με αίτημα την παράταση της υποχρέωσης σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης εταιρείας από 15 σε 20 μήνες, λόγω των απαγορευτικών διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας σε σχέση με συναθροίσεις.

Περαιτέρω, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη αναφέρει ότι «παρόμοια διευθέτηση προβλέπεται στο άρθρο 128Δ του ιδίου Νόμου και από εταιρείες μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά».

Συνεπώς, ουδεμία ανάγκη προκύπτει για περαιτέρω τροποποίηση του Νόμου, καταλήγει.