Τον τέταρτο ψηλότερο δείκτη κάλυψης ρευστότητας στην Ευρώπη είχαν οι κυπριακές τράπεζες στο τέλος του 2019, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΑΤ).

Με βάση το Risk Dashboard για το 4ο τρίμηνο του 2019, που εξέδωσε χθες η ΕΑΤ, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του κυπριακού τραπεζικού συστήματος στο 297% σε σύγκριση με το όριο του 150% και ήταν ο τέταρτος ψηλότερος στην Ευρώπη. Σημειώνεται πως ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός επέτρεψε στις τράπεζες να λειτουργούν κάτω από το 150% στο πλαίσιο των μέτρων χαλάρωσης για αντιμετώπισης των συνεπειών του Covid-19.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιοποιούνται καθώς στο εσωτερικό διεξάγεται συζήτηση για κινητοποίησης της ρευστότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων μέσω της παροχής κρατικών εγγυήσεων, προκειμένου να παραχωρηθούν δάνεια σε επιχειρήσεις που πλήγηκαν από την κρίση του κορωνοϊού.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΒΑ για τη σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, το 28% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων αποτελείτο από καταθέσεις, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (με αρνητικό επιτόκιο 0,5%), και το 16,5% σε χρηματοοικονομικά εργαλεία (ομόλογα). Τα δάνεια στο τέταρτο τρίμηνο ανήλθαν στο 47.2% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ ένα άλλο 12% κατανέμεται σε άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το 87% των κρατικών ομολόγων που κατείχαν στους ισολογισμούς τους οι κυπριακές τράπεζες ήταν σε κυπριακά ομόλογα. Συγκεκριμένα στους ισολογισμούς των κυπριακών τραπεζών στο τέλος του 2019, βρισκόντουσαν €4,7 δις σε κυπριακά ομόλογα.

Σημειώνεται ότι η έκθεση των κυπριακών τραπεζών σε κυπριακά ομόλογα παρουσιάζεται υψηλή και ειδικότερα η τέταρτη ψηλότερη στην ΕΕ, μετά από Πολωνία (100%) και Τσεχία, Ουγγαρία και Ρουμανία (97%) λόγω των κρατικών ομολόγων που παραχωρήθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα στο πλαίσιο της μεταφοράς του εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΤ, το 94,4% του παθητικού των κυπριακών τραπεζών αποτελείται από καταθέσεις, που είναι το τρίτο ψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη μετά την Μάλτα (95%), Λιθουανία (94,7%), κάτι που δείχνει το μέγεθος της εξάρτησης των τραπεζών στις καταθέσεις για την χρηματοδότησή τους.

Ο δείκτης κεφαλαίων κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε 15,4% τοποθετώντας το κυπριακό τραπεζικό σύστημα στην 21η θέση, ενώ η συνολική κεφαλαιακή επάρκεια στο 19% που ήταν ο 21ος ψηλότερος.

Ο Δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων ανήλθε στο 19,4% τοποθετώντας την Κύπρο στην δεύτερη ψηλότερη θέση, πίσω από την Ελλάδα (35%) με τον δείκτη κάλυψης να ανέρχεται στο 48%, τοποθετώντας το κυπριακό τραπεζικό σύστημα στην 14η θέση.