Την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή εταιρείες για πώληση προνομιακού τεμαχίου γης με αρ. 5719 Φ/Σχέδιο 21/63 Ε 1 εκτάσεως 25640 τετραγωνικών μέτρων το οποίο βρίσκεται στην τοποθεσία Πλατύ στον Δήμο Αγλαντζιάς Λευκωσία, ζητεί η Κυπριακή Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων Λτδ, της οποίας κύριος μέτοχος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία.

Η δήλωση ενδιαφέροντος  πρέπει να απευθύνεται στην Κυπριακή Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων Λτδ. και να κατατεθεί στο κιβώτιο προσφορών του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας το αργότερο μέχρι τις 01:00 μ.μ. την 31.8.2020.

Σε ανακοίνωση η Κυπριακή Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων αναφέρει ότι με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα στοιχεία του ενδιαφερόμενου Αγοραστή: Πλήρες ονοματεπώνυμο ατόμου/Εταιρείας, αριθμός ταυτότητας/Αριθμός Εταιρείας, πλήρης Διεύθυνση, οικονομική δραστηριότητα Εταιρείας, οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνονται αναγκαία και προτεινόμενη Τιμή Αγοράς.

Αναφέρει επίσης ότι επιπρόσθετες πληροφορίες για την πώληση του υπ’  αναφορά τεμαχίου μπορούν να ληφθούν από τον Γραμματέα της Εταιρείας κ. Σταύρο Τσερκέζο, τηλ. 99536750 ή / ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, www.treasury.gov.cy.

Η Κυπριακή Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων Λτδ αναφέρει ότι δεν είναι υπόχρεη να προβεί στην πώληση του πιο πάνω τεμαχίου σε περίπτωση μη συμφέρουσας προσφοράς.