Σε συνέχεια της Εγκυκλίου υπ’ αριθμό 65 της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και ενόψει της σταδιακής χαλάρωσης των Περιοριστικών Μέτρων που άρχισε σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, υπενθυμίζονται τα εξής:

Οι Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι οφείλουν να τηρούν, στο μέτρο που αυτό επιβάλλεται, τα Μέτρα Προφύλαξης που ετοιμάστηκαν από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
Σημειώνεται ότι, η τήρηση των συνημμένων οδηγιών είναι πολύ σημαντική για την πρώτη φάση χαλάρωσης των μέτρων και η προσπάθεια μας, πρέπει να είναι ατομική και συλλογική για να πετύχουμε τον στόχο μας.

Περισσότερες πληροφορίες/Οδηγοί και άλλο υλικό εντοπίζονται στον σύνδεσμο https://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html, τον οποίο καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται συχνά καθώς επικαιροποιείται σε συστηματική βάση.