Σε αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων του για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας το 2021, στο 3,7% του ΑΕΠ, προχώρησε το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο παράλληλα εκτιμά ότι ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη η συρρίκνωση της κυπριακής οικονομίας το 2020 και κυμάνθηκε στο -5,7% του ΑΕΠ.

Η μικρότερη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας το 2020, σύμφωνα με το ΚΟΕ, οφείλεται στο γεγονός ότι η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας που ακολούθησε την άρση των περιοριστικών μέτρων, τα οποία εφαρμόστηκαν την Άνοιξη, ήταν ισχυρότερη από την αναμενόμενη.

Επιπλέον, το ΚΟΕ αναφέρει ότι η πρόβλεψη για το 2021 έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω λόγω της έξαρσης της πανδημίας κατά τους τελευταίους μήνες του 2020 και της αυστηροποίησης των περιοριστικών μέτρων, ενώ υπογραμμίζει πως «οι κίνδυνοι για δυσμενέστερες από τις προβλεπόμενες προοπτικές κυριαρχούν».

Σε σχέση με τον πληθωρισμό το 2021, το ΚΟΕ προβλέπει να αυξηθεί σε 0,8% από -0,6% το 2020, καθώς η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να ανακάμψει.

Πιθανοί κίνδυνοι, σύμφωνα με το ΚΟΕ, «απορρέουν από την επιβολή αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων για αναχαίτιση της πανδημίας και ειδικότερα του νέου απαγορευτικού τον Ιανουάριο», ενώ επιπλέον κίνδυνοι πηγάζουν, όπως τονίζει, «από τυχόν καθυστερήσεις στη διαθεσιμότητα εμβολίων και στα προγράμματα εμβολιασμού στην Κύπρο και στην ΕΕ, καθώς και από ένα νέο κύμα λοιμώξεων λόγω μεταλλάξεων του ιού».

«Βραδύτεροι ρυθμοί στους εμβολιασμούς ή/και μια νέα έξαρση των κρουσμάτων ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην επαναδραστηριοποίηση κλάδων της οικονομίας και να επιβραδύνουν την ανάκαμψη της εγχώριας δραστηριότητας και της εξωτερικής ζήτησης, κυρίως της ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες», σημειώνει.

Άλλοι κίνδυνοι για τις προοπτικές, σύμφωνα με το ΚΟΕ του Πανεπιστημίου Κύπρου, «σχετίζονται με ενδεχόμενες πιέσεις στα δημόσια οικονομικά και πιθανή εκ νέου κλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ενόσω η πανδημία παραμένει».

«Περαιτέρω καθυστερήσεις στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (π.χ. δικαστικό σύστημα, δημόσια διοίκηση, τοπικές αρχές) ενδέχεται να υπονομεύσουν την αξιοπιστία της χώρας, να περιορίσουν την πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ και να επηρεάσουν τις προοπτικές ανάπτυξης», καταλήγει το ΚΟΕ.