Το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 3,4% στη ζώνη του ευρώ, κατά 3,7% στην ΕΕ, κατά 4,4% στην Κύπρο και 1,5% στην Ελλάδα το 1ο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2019, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 2,3%, 2,7%, 5,3% και 4,1% αντίστοιχα.

Οι δύο κύριες συνιστώσες του κόστους εργασίας είναι οι μισθοί και τα ωρομίσθια και οι μη μισθολογικές δαπάνες. Στη ζώνη του ευρώ, το κόστος των μισθών ανά ώρα εργασίας αυξήθηκε κατά 3,4% και το μη μισθολογικό στοιχείο αυξήθηκε κατά 3,6% το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το τέταρτο τρίμηνο του 2019, οι ετήσιες αλλαγές ήταν + 2,4% για τους μισθούς και 2,2% για τη μη μισθολογική συνιστώσα.

Στην ΕΕ, το κόστος των μισθών, καθώς και η μη μισθολογική συνιστώσα αυξήθηκε κατά 3,7% το πρώτο τρίμηνο του 2020. Το τέταρτο τρίμηνο του 2019, οι ετήσιες αλλαγές ήταν + 2,8% και + 2,4% αντίστοιχα.

Στην Κύπρο, το κόστος των μισθών ανά ώρα εργασίας αυξήθηκε κατά 3,5% και το μη μισθολογικό στοιχείο αυξήθηκε κατά 9,3% το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το τέταρτο τρίμηνο του 2019, οι ετήσιες αλλαγές ήταν + 3,2% για τους μισθούς και 15,9% για τη μη μισθολογική συνιστώσα.

Στην Ελλάδα, το κόστος των μισθών ανά ώρα εργασίας αυξήθηκε κατά 2,4% και η μη μισθολογική συνιστώσα μειώθηκε κατά -1% το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το τέταρτο τρίμηνο του 2019, οι ετήσιες αλλαγές ήταν + 4% για τους μισθούς και 4,4% για τη μη μισθολογική συνιστώσα.

Το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ωριαίο κόστος εργασίας στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 2,6% στη βιομηχανία, κατά 3,0% στις κατασκευές, κατά 3,4% στις υπηρεσίες και κατά 4,2% στην (κυρίως) μη επιχειρηματική οικονομία. Στην ΕΕ, το κόστος εργασίας ανά ώρα αυξήθηκε κατά 3,1% στη βιομηχανία, κατά 3,2% στις κατασκευές, κατά 3,6% στις υπηρεσίες και κατά 4,3% στην (κυρίως) μη επιχειρηματική οικονομία.

Το πρώτο τρίμηνο του 2020, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις του ωριαίου κόστους εργασίας για ολόκληρη την οικονομία σημειώθηκαν στη Λιθουανία (+ 11,4%) και τη Βουλγαρία (+ 10,2%), ενώ η χαμηλότερη αύξηση σημειώθηκε στην Κροατία (+ 0,3%) και στο Λουξεμβούργο (+ 0,4%).