Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προκηρύσσει και φέτος τον διαγωνισμό Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής στον οποίο μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητες επιχειρήσεις/οργανισμοί για παραδείγματα καλής πρακτικής που εφαρμόζονται στους χώρους εργασίας με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας, το αργότερο μέχρι την 26η Ιουνίου 2020.

Ανακοίνωση του Τμήματος αναφέρει ότι σκοπός του διαγωνισμού είναι η επιβράβευση της προσπάθειας των επιχειρήσεων/οργανισμών η οποία εστιάζει στην διασφάλιση της προστασίας της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των εργοδοτουμένων τους αλλά και άλλων προσώπων που τυχόν επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους.

Παράλληλα, μέσω του διαγωνισμού ενθαρρύνονται και οι επιχειρήσεις/οργανισμοί να αναπτύξουν καλές πρακτικές ή/και να εφαρμόσουν πρακτικές που υποβάλλονται μέσω αυτού του διαγωνισμού.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει αρχές Οκτωβρίου ενώ τα βραβεία, όπως και κάθε χρόνο, θα απονεμηθούν στο πλαίσιο της τελετής λήξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβρη του 2020.