Τις οικονομικές δραστηριότητες που δεν δύναται να περιληφθούν στο Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων ή και να υποβάλουν αίτηση ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όπως αναφέρεται, το Υπουργείο δημοσιεύει με βάση το Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE (Αναθ. 2) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Παράρτημα Ι του Ειδικού Σχεδίου για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με τους κώδικες οικονομικών δραστηριοτήτων, αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Οι εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες δεν δύναται να περιληφθούν στο Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων ή και να υποβάλουν αίτηση, προστίθεται. Οι κωδικοί που παρουσιάζονται στον πίνακα του Παραρτήματος περιλαμβάνονται στα 4 τελευταία ψηφία του Αριθμό Μητρώου Εργοδότη κάθε επιχείρησης, καταλήγει η ανακοίνωση.