Το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2% τόσο στη ζώνη του ευρώ (EA19) όσο και στην ΕΕ28 κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και κατά 0,8% τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με σημερινή εκτίμηση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη Eurostat, στο πρώτο τρίμηνο του 2019, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% στη ζώνη του ευρώ, κατά 0,5% στην ΕΕ28, κατά 0,6% στην Κύπρο και κατά 0,2% στην Ελλάδα.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,2% στη ζώνη του ευρώ, κατά 1,4% στην ΕΕ28, κατά 3,2% στην Κύπρο και κατά 1,9% στην Ελλάδα, για το δεύτερο τρίμηνο του 2019, μετά από 1,3%, + 1,6%, +3,2% και +1,1% αντίστοιχα κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 0,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά από + 0,8% το πρώτο τρίμηνο του 2019). Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,3% (μετά από + 2,7% το προηγούμενο τρίμηνο).

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο του 2019, η Ουγγαρία (+ 1,1%) σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από τη Ρουμανία (+ 1,0%) και τη Βουλγαρία, τη Δανία, Πολωνία (από + 0,8%). Παρατηρήθηκαν μειώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο (-0,2%), στη Γερμανία και στη Σουηδία (από -0,1%), ενώ στην Ιταλία παρατηρήθηκε στασιμότητα.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019, οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,3% στην ΕΕ28 (μετά από + 0,4% και στις δύο ζώνες το προηγούμενο τρίμηνο). Ο σχηματισμός ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,4% στην ΕΕ28 (μετά + 0,2% και + 0,5% αντίστοιχα). Οι εξαγωγές δεν μεταβλήθηκαν στη ζώνη του ευρώ και μειώθηκαν κατά 0,3% στην ΕΕ28 (μετά + 0,9% και στις δύο ζώνες). Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ και μειώθηκαν κατά 1,4% στην ΕΕ28 (μετά + 0,4% και + 1,6%). Οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών συνέβαλαν θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ28 (+0,1 και + 0,2 ποσοστιαίες μονάδες), αντίστοιχα και η συμβολή του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου ήταν επίσης θετική (+0,1 ποσοστιαίες μονάδες και στις δύο ζώνες ). Η συμβολή του εξωτερικού υπολοίπου στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν αρνητική για τη ζώνη του ευρώ και θετική για την ΕΕ28, ενώ η συμβολή των μεταβολών των αποθεμάτων ήταν αμελητέα για τη ζώνη του ευρώ (0,0 π.μ.) και αρνητική για την ΕΕ28 (-0,6 π.μ.).

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,2% στη ζώνη του ευρώ, κατά 0,3% στην ΕΕ28 0,7% στην Κύπρο και 0,7% στην Ελλάδα. κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Το πρώτο τρίμηνο του 2019, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,4% στη ζώνη του ευρώ, κατά 0,3% στην ΕΕ28, 0,8% στην Κύπρο και 0,7% στην Ελλάδα.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,2% στη ζώνη του ευρώ κατά 1,0% στην ΕΕ28, 3,0% στην Κύπρο και 2,0% στην Ελλάδα, το δεύτερο τρίμηνο του 2019 (μετά + 1,4% + 1,2% + 3,3% και + 2,2%) αντίστοιχα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019).

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο του 2019, η Ελλάδα, η Κύπρος (από + 0,7%), η Πολωνία, η Σλοβενία ​​(από + 0,6%) και η Ιταλία (+ 0,5%) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις . Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Κροατία (-1,6%), στη Λετονία (-1,1%), στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία (και οι δύο από -0,6%).

Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, η Eurostat εκτιμά ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019, 241,4 εκατομμύρια άτομα απασχολούνταν στην ΕΕ28, εκ των οποίων 160,0 εκατομμύρια βρίσκονταν στη ζώνη του ευρώ. Αυτά είναι τα υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης που έχουν καταγραφεί ποτέ και στις δύο περιοχές. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 11,2 εκατ. στη ζώνη του ευρώ και 17,3 εκατ. στην ΕΕ28, δεδομένου ότι το χαμηλότερο επίπεδο απασχόλησης μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση (το δεύτερο τρίμηνο του 2013 για τη ζώνη του ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2013 για την ΕΕ28).

Ο συνδυασμός του ΑΕΠ και των δεδομένων απασχόλησης επιτρέπει την εκτίμηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Η ανάλυση της ανάπτυξης σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο των προηγούμενων ετών δείχνει ότι η αύξηση της παραγωγικότητας (με βάση τους απασχολούμενους) κυμάνθηκε γύρω στο 1% και για τις δύο ζώνες μεταξύ του 2013 και του 2018. Μετά από μια πτώση, η αύξηση της παραγωγικότητας ήταν σταθερή το δεύτερο τρίμηνο του 2019 για της ζώνης του ευρώ και ελαφρώς θετική για την ΕΕ28.