Σειρά διαδικτυακών προγραμμάτων εκπαίδευσης για το προσωπικό της τουριστικής βιομηχανίας δρομολογεί το Υφυπουργείο Τουρισμού, αντιλαμβανόμενο πλήρως τις δυσκολίες που προκύπτουν από τον αναγκαίο περιορισμό των συναθροίσεων και με γνώμονα το γεγονός ότι η συνεχής τουριστική εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την τουριστική βιομηχανία.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υφυπουργείου, τα προγράμματα απευθύνονται στους εργαζόμενους, σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας και θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας, όπως τρόπους αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων του Covid – 19 στις τουριστικές επιχειρήσεις, αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών για το προσωπικό πρώτης γραμμής, εξυπηρέτηση πελατών διαφόρων εθνικοτήτων, αρχές επιτυχημένης επαγγελματικής εμφάνισης, εξυπηρέτηση τουριστών με αναπηρίες, καλές πρακτικές καθαρισμού και απολύμανσης και άλλα.

Δηλώσεις συμμετοχής θα λαμβάνονται από τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεωρητών του Υφυπουργείου Τουρισμού στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων θα γίνεται μέσω της εφαρμογής www.zoom.us. Στους ενδιαφερόμενους θα αποστέλλεται ασφαλές link (σύνδεσμος) ή σχετικοί κωδικοί για συμμετοχή. Τα προγράμματα προσφέρονται χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.

Λεπτομερές πρόγραμμα για την περίοδο 6.5.2020 – 16.5.20 και σχετική πληροφόρηση έχουν αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού www.tourism.gov.cy. Σύντομα θα αναρτηθεί το πρόγραμμα και για το 2ο δεκαπενθήμερο Μαΐου.