Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανακοίνωσε ότι από τις 20 Μαρτίου 2020, μετά και την επιθυμία αρκετών φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, το Διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 για τη διαχείριση ασφάλειας και υγείας στην εργασία, έχει υιοθετηθεί ως Κυπριακό και είναι διαθέσιμο από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του CYS.

Το διεθνές και Εθνικό πλέον πρότυπο CYS ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use, καθορίζει τις απαιτήσεις εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στην εργασία, περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες χρήσης και είναι πιστοποιήσιμο, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αναφέρεται περαιτέρω ότι απώτερος στόχος της εφαρμογής του CYS ISO 45001 είναι η βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων, η μείωση των κινδύνων στο χώρο εργασίας και η δημιουργία καλύτερων και πιο ασφαλών συνθηκών εργασίας και όπως και όλα τα πρότυπα, το CYS ISO 45001 είναι εθελοντικό, και είναι πλήρως συμβατό με τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος κ.α., γεγονός που καθιστά την εφαρμογή του ακόμη πιο εύκολη.