Διατηρούνται οι διαφορές μεταξύ Κυβέρνησης και Βουλής κυρίως στο θέμα των εγγυητών ως προς το νομοσχέδιο που δίνει σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και διαχειριστές μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) το δικαίωμα να ερευνούν στοιχεία δανειοληπτών και εγγυητών από τη βάση δεδομένων ΑΡΤΕΜΙΣ και το Κτηματολόγιο, ενώ οι διαχειριστές θα εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα.

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε νέο υπόμνημα με τροποποιήσεις στο κυβερνητικό νομοσχέδιο και ειδικότερα στο άρθρο 4β που αφορούν στην ρητή συγκατάθεση παρόχων εξασφάλισης και συνδεδεμένου δανειολήπτη, προκειμένου οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων Άρτεμις, ενώ για τους εγγυητές δεν δίνεται πρόσβαση σε περίπτωση που υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Το ΥΠΟΙΚ σημειώνει πως οποιαδήποτε γενική απαγόρευση της πρόσβασης πέρα από αντισυνταγματική θα ήταν ασύμβατη με τις διατάξεις του κανονισμού 2016/679 της ΕΕ.

Προστέθηκε επίσης πρόνοια στο άρθρο 14 του νομοσχεδίου, βάσει της οποίας οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και οι διαχειριστές, στις σχέσεις τους με τους δανειολήπτες, ή εγγυητές ή παρόχους εξασφάλισης, θα πρέπει να ενεργούν καλόπιστα, δεν παρέχουν παραπλανητικές, ασαφείς ή ψευδείς πληροφορίες και επικοινωνούν «με τρόπο που δεν συνιστά παρενόχληση, καταναγκασμό ή αθέμιτη επιρροή».

Θεωρούμε ότι η προσθήκη της εν λόγω πρόνοιας θα συμβάλει θετικά στη σύγκληση των θέσεων των εμπλεκόμενων μερών, ώστε τα νομοσχέδια να προχωρήσουν για ψήφισή τους, αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.

Ωστόσο μέλη της επιτροπής διατηρούν έντονες επιφυλάξεις ειδικά για το θέμα των εγγυητών, για τους οποίους κατά την προηγούμενη συνεδρία, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος είχε σημειώσει ότι εφόσον υπάρχει απαλλακτική απόφαση Δικαστηρίου παύουν να θεωρούνται εγγυητές σε δανειακή σύμβαση.

Υπενθυμίζεται ότι στο τραπέζι παραμένει η τροπολογία των βουλευτών Σταύρου Παπαδούρη, Σωτήρη Ιωάννου και Αλέκου Τρυφωνίδη.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνεται στις προϋποθέσεις για την εκταμίευση της πρώτης δόσης από τα ευρωπαϊκά κονδύλια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.