Ο κ. Χάρης Παπαχαραλάμπους, Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων CIPA αναλύει στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Κύπρος ως διεθνές περιβάλλον για επενδύσεις και καταγράφει τους τομείς που πρέπει να γίνουν ριζοσπαστικές αλλαγές ώστε να υπάρξει καλυτέρευση του επιχειρηματικού κλίματος.

Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες του CIPA;
Ο ρόλος του CIPA είναι η προώθηση της Κύπρου στο εξωτερικό, η συνηγορία για την προώθηση και υλοποίηση μέτρων και έργων με σκοπό την αναβάθμιση του επενδυτικού και επιχειρηματικού κλίματος, καθώς και η υποστήριξη επενδυτών. Ο CIPA επίσης διευκολύνει ξένους επενδυτές που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να επενδύσουν στη Κύπρο, καθώς επίσης συντονίζει με επιτυχία τις επισκέψεις των διάφορων εκπροσώπων των επιχειρήσεων και ομάδων επενδυτών από το εξωτερικό στη Κύπρο. Ο Οργανισμός επίσης αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με απώτερο σκοπό την ορθολογιστική και αποτελεσματική διαχείριση ξένων επενδύσεων. Σε επίπεδο προώθησης, ο Οργανισμός διοργανώνει μεταξύ άλλων στοχευμένες εκδηλώσεις στις κύριες αγορές που έχουν στόχο την προσέλκυση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας. Αυτές συμπεριλαμβάνουν τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και τα Επενδυτικά Ταμεία, τη Ναυτιλία, την Ενέργεια, τον Ιατρικό Τουρισμό και την Έρευνα και Ανάπτυξη.

Ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Κύπρου ως κέντρο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων;
Η Κύπρος παρέχει διάφορα πλεονεκτήματα όπως η στρατηγική γεωγραφική θέση, το ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς, το σύγχρονο δίκτυο μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, το υψηλό επίπεδο παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών, το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό καθώς επίσης και το υψηλό βιοτικό επίπεδο και η αξιοζήλευτη ποιότητα ζωής. Επίσης, μέσω της Κύπρου, οι επενδυτές έχουν πρόσβαση στις μεγάλες αγορές της ΕΕ και τις αναδυόμενες οικονομίες της Μέσης Ανατολής, Βορείου Αφρικής, Ανατολικής Ευρώπης, Ινδίας και Κίνας.

Ποιοι είναι οι βασικότεροι παράγοντες που θα οδηγήσουν έναν επενδυτή να επενδύσει στην Κύπρο και που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή οι περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες;
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν επενδυτές στην Κύπρο. Σίγουρα μια επένδυση για να είναι ελκυστική πρέπει να είναι βιώσιμη με καλή αναμενόμενη απόδοση και αν είναι δυνατόν χαμηλό επενδυτικό ρίσκο. Μερικοί από τους κύριους στρατηγικούς τομείς που προσφέρουν ευκαιρίες για επενδύσεις είναι οι ακόλουθοι:

  • Ενέργεια: Ευκαιρίες για συνεργασίες στην εξόρυξη και διέλευση του φυσικού αερίου, για τη δημιουργία τερματικού υγροποίησης και παρεμφερείς υπηρεσίες στο τομέα των υδρογοναθράκων καθώς επίσης και προοπτικές στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
  • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: Η χώρα προσφέρει μια ελκυστική περιφερειακή πλατφόρμα για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής και διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων.
  • Ναυτιλία: O στόλος της Κύπρου είναι ο 3ος μεγαλύτερος της ΕΕ και η 10ος στον κόσμο. Επίσης η έγκριση της ΕΕ για το μόνο εγκεκριμένο “Tonnage Tax System” δημιουργεί ένα από τα πιο ευνοϊκά φορολογικά πλαίσια στην Ευρώπη για το συγκεκριμένο τομέα.  
  • Τουρισμός και Μεγάλα Αναπτυξιακά Έργα: Ο τομέας του τουρισμού είναι διαχρονικά ένας από τους πιο σημαντικούς για την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Η προσπάθεια εμπλουτισμού και διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος από άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς, προσφέρεται για πολλές επενδυτικές ευκαιρίες με τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και έργων υψηλών προδιαγραφών πέραν του μαζικού τουρισμού (π.χ. στο τομέα της υγείας και ευεξίας, τουριστικά θέρετρα, γήπεδα γκολφ, χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, μαρίνων, κλπ.)

Παρατηρούμε ότι τον τελευταίο καιρό έχει αυξηθεί ο αριθμός των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Που οφείλεται αυτή η αύξηση και πόσο ευνοεί την οικονομία μας;
Ο τομέας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (που αποτελείται από τις «ΚΕΠΕΥ» ή Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) συνεχίζει να αναπτύσσεται παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, συμβάλλει δε αισθητά στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου μας καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι επιχειρήσεις αυτές επωφελούνται από το φορολογικό καθεστώς της χώρας, το ταλαντούχο εργατικό δυναμικό και τις εξαίρετες υποδομές σε όλα τα επίπεδα. Η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει τέτοιου είδους εταιρείες και να ικανοποιήσει όλες τις λειτουργικές τους ανάγκες. Από την άλλη αυτές οι εταιρείες συμβάλλουν στην οικονομία μας με διάφορους τρόπους, π.χ. γραφεία που τις στεγάζουν, αγορά συστημάτων που χρησιμοποιούν, εργοδοτούν προσωπικό και εξωτερικούς συμβούλους, πληρώνουν φόρους στο κράτος. Ένα σύμπλεγμα (“cluster”) αυτών των εταιρειών στη χώρα μας ενδεχομένως να δημιουργήσει με το χρόνο από μόνο του ευνοϊκές συνθήκες για άλλες εταιρείες να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στην Κύπρο. Για την προσέλκυση αυτών των εταιρειών πρέπει να υπάρχει ένα σωστό, διαφανές και προσιτό ρυθμιστικό περιβάλλον όσο αφορά την αδειοδότηση και εποπτεία τους. Σε αυτό έχει συμβάλει τα μέγιστα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία με το έργο που επιτελεί έχει καλυτερεύσει την εικόνα και αξιοπιστία της Κύπρου και έχει δημιουργήσει το κατάλληλο έδαφος για την προσέλκυση και δραστηριοποίηση των εν λόγω εταιρειών στη χώρα μας.
 
Πόσο έχει επηρεαστεί η προσέλκυση νέων επενδύσεων από την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Κύπρος;
Είναι γνωστό ότι πολλές χώρες διεθνώς αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα και είναι σε δυσμενή κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης. Επακόλουθο αυτού είναι η μείωση των ροών ξένων επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Στη χώρα μας υπάρχει τάση αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος κυρίως διερευνητικού χαρακτήρα, εκτός βέβαια από τα θέματα  Ενέργειας όπου, όπως γνωρίζουμε, το ενδιαφέρον είναι πιο πρακτικό. Θεωρούμε πως αυτό το γενικό ενδιαφέρον προέρχεται από τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές που προσφέρει η Κύπρος σε αρκετούς τομείς δραστηριότητας. Σημαντικό είναι να υπάρξει μία συλλογική προσπάθεια για να καταφέρει η χώρα μας να πείσει για αυτές τις προοπτικές και σκοπός του CIPA είναι να συμβάλει προς αυτή τη κατεύθυνση. Οι τελευταίες εξελίξεις στο εσωτερικό που αφορούν την οικονομία και τα προβλήματα των τραπεζών, όπως επίσης και η δυσφήμιση που δέχεται η Κύπρος από ξένα έντυπα, δεν δημιουργεί και το πλέον ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις. Για να δημιουργηθεί ξανά εύφορο επενδυτικό έδαφος, πρέπει να επέλθει η ηρεμία και η σταθερότητα και να ληφθούν γρήγορες και σωστές αποφάσεις.

Τι αλλαγές πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν για την καλυτέρευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος;
Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη διάχυση της τεχνογνωσίας όσο και στην απασχόληση και τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας της χώρας μας. Ίσως το πιο σημαντικό θέμα στο οποίο χρειάζεται άμεση λύση είναι αυτό της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, όσο αφορά την αύξηση της ρευστότητας στην εγχώρια αγορά για να επανακτήσει το σύστημα την αξιοπιστία του καθώς επίσης και τη μείωση των δανειακών επιτοκίων τα οποία έχουν φτάσει σε μη υποφερτά επίπεδα. Επιπλέον, είναι αναγκαία η επιβολή ριζοσπαστικών αλλαγών τόσο στον ιδιωτικό αλλά κυρίως στο δημόσιο τομέα. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρξουν στρατηγικές μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις αν θέλουμε να προσβλέπουμε σε γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας. Για αυτό το σκοπό, είναι σημαντικό να υπάρξει συντονισμένη και συλλογική προσπάθεια για την προώθηση της χώρας μας ως επενδυτικό και επιχειρηματικό κέντρο. Σε αυτό θα βοηθήσει εάν: Δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας στους οποίους η Κύπρος έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα

  • Παταχθεί η γραφειοκρατία και επιβληθεί η διαφάνεια μέσω της απλοποίησης των διαφόρων διαδικασιών σε μια καλά δομημένη βάση
  • Κινηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες με ευελιξία και ταχύτητα σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας σε θέματα όπως η έγκριση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και η απλοποίηση διαδικασιών
  • Συνεχιστεί η πλήρης στήριξη των υφιστάμενων επενδυτών
  • Αναβαθμιστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο μέσω νέων νομοθεσιών που θα είναι ακόμα πιο φιλικές προς το επιχειρηματικό περιβάλλον, και θα ανοίξει σίγουρα νέες προοπτικές και το δρόμο για νέες ξένες επενδύσεις