Ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ κ. Μιχάλης Πήλικος απαντά σε τέσσερις επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες.

Ποιες είναι οι άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις λόγω της απόφασης του Eurogroup και των συνεπαγόμενων αποφάσεων;  Τι εισπράττει η ΟΕΒ μέχρι σήμερα από τα μέλη της;
Οι άμεσες επιπτώσεις είναι καταρχήν η δέσμευση ή και η απώλεια μεγάλου μέρους των κεφαλαίων των επιχειρήσεων, τα οποία θα χρησιμοποιούσαν είτε ως κεφάλαια κίνησης είτε ως εργαλείο για την ανάπτυξη της επιχειρήσεις και της επιτέλεσης της λειτουργίας τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πάρα πολλές δυσκολίες. Οι κυριότερες είναι η καθυστέρηση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων, η ολοκλήρωση των παραγγελιών που έχουν σε εκκρεμότητα και γενικά οι περαιτέρω δυσκολίες στο σύνολο των συναλλαγών τους. Με τους περιορισμούς που εξακολουθούν να υπάρχουν αυτές οι συναλλαγές για διάφορους λόγους δεν είναι ασφαλής και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση είτε στην διεκπεραίωση των πράξεων ή  και στην υλοποίηση των παραγγελιών που έχουν στα χέρια τους ανεξάρτητα αν πρόκειται για επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων ή και υπηρεσιών.

Τι μέτρα θα λάβουν οι επιχειρήσεις για αντιμετώπιση των νέων δεδομένων;
Μέσω της ΟΕΒ γίνονται τεράστιες προσπάθειες για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις για άρση αυτών  των περιοριστικών μέτρων τουλάχιστον σε ότι αφορά τις ενδοκυπριακές συναλλαγές. Κατά την άποψη μας από τη στιγμή που υπάρχουν οι περιορισμοί για έξοδο συναλλάγματος από την Κύπρο, δεν έχουν κανένα νόημα οι περιορισμοί στις συναλλαγές που γίνονται εντός Κύπρου και θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να αρθούν. Οι επιχειρήσεις λοιπόν περιμένουν τις εξελίξεις. Η πρόσφατη ανακοίνωση ότι πιθανόν το κούρεμα της τράπεζας Κύπρου θα παραταθεί μέχρι και το Σεπτέμβριο σκόρπισε απελπισία και θλίψη ανάμεσα στις επιχειρήσεις διότι πραγματικά, αναμένουμε να τελειώσει το κούρεμα και να αποδεσμευτούν τα υπολειπόμενα έστω μικρά κεφάλαια ούτως ώστε ο καθένας πλέον να ξέρει να κάνει το σχεδιασμό του.

Ποιές είναι οι εισηγήσεις της ΟΕΒ για στήριξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας;
Έχουμε ήδη στείλει 11σέλιδο αντίγραφο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου εκεί βρίσκονται όλες μας οι εισηγήσεις. Ήδη από την ημέρα που εστάλη στον Πρόεδρο, το υπόμνημα υπάρχει διαθέσιμο και στο portal της Επιχειρηματικής, ώστε οι επιχειρηματίες να μπορούν να το κατεβάσουν και να το διαβάσουν αναλυτικά.

Πως αξιολογείτε τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν για τις συναλλαγές στον τραπεζικό τομέα;
Είναι καταστροφικά για τις επιχειρήσεις και θα πρέπει να αρθούν το συντομότερο δυνατόν. Το νεότερο που έχουμε είναι ότι εντός των ημερών θα ανακοινωνόταν ότι το όριο στις συναλλαγές αυξάνεται στις € 300.000 όπου κάτι τέτοιο θα βοηθούσε πάρα πολύ. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι επίσημο.