Συνέντευξη με το κ. Σάιμον Πιτσιλλίδη, Διευθύνων Σύμβουλο της FBRH Consultants Ltd

Γιατί πρέπει μια εταιρεία να προχωρά με Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE);
Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση όπου τόσο το καταναλωτικό κοινό όσο και οι εταιρείες επιλέγουν υπηρεσίες και προϊόντα με βάση το πόσο υπεύθυνη είναι η εταιρία που τα παράγει. Επιπλέον, αλλάζουν με σταθερό ρυθμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι νομοθεσίες που καθορίζουν τις υποχρεώσεις των εταιριών σε σχέση με την ΕΚΕ. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και λόγω και της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε. Ο κόσμος με τις επιλογές του «ψηφίζει» καθημερινά για να γίνει η αλλαγή προς το καλύτερο και επιλέγει εταιρείες που κερδίζουν την εμπιστοσύνη του χάρη στην εργασία τους για ένα καλύτερο αύριο. Δηλαδή μια εταιρεία που βλέπει πόσο επηρεάζεται ο κύκλος εργασιών της από τέτοιες επιλογές από το καταναλωτικό κοινό, επιλέγει να ξεκινήσει με Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και επιλέγει και κοινωνικά υπεύθυνους προμηθευτές. Τότε οι προμηθευτές της που δεν έδιναν σημασία στην ΕΚΕ βλέπουν ότι επηρεάζονται δυσμενώς και ότι δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή από κοινωνικά υπεύθυνες εταιρίες αλλά ούτε από την κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο θεωρούμε πως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι μια θετική αλυσιδωτή αντίδραση που σταδιακά αλλάζει τον κόσμο γύρω μας.

Η ΕΚΕ στην Κύπρο
Πολλές εταιρείες και οργανισμοί στην Κύπρο προχωρούν με ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Εμείς επιδιώκουμε οι ενέργειες αυτές να έχουν την επιπρόσθετη αξία που προσδίδει το Διεθνώς Αναγνωρισμένο Πλαίσιο του GRI. Δηλαδή να μπορούν οι εταιρίες να προχωρούν με στρατηγική, να βλέπουν στον μακροπρόθεσμο αλλά και βραχυπρόθεσμο ορίζοντα το όφελος που θα αποφέρουν οι ενέργειες που λαμβάνουν σε σχέση με τους στόχους που έχουν θέσει. Όλη αυτή η διεργασία γίνεται σε επικοινωνία με τους κύριους συμμετέχοντες (stakeholders), οι οποίοι έχουν σχέση αλληλοεπίδρασης με την εταιρεία. Και βεβαίως στο τέλος, οι εταιρείες αποκτούν τη δυνατότητα να καταγράφουν και να εκδίδουν απολογισμό κύρους με το πολύ σημαντικό όφελος πως θα είναι διεθνώς αναγνωρισμένος χάρη στο θεσμικό πλαίσιο GRI.

Τι είναι ο GRI;
Ο GRI είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος προωθεί την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία και που έχει στρατηγική συμμαχία με το Global Compact των Ηνωμένων Εθνών. Ο GRI παρέχει στις επιχειρήσεις ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης απολογισμών αειφορίας, το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτατα από επιχειρήσεις παγκοσμίως. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που το 80% των μεγαλύτερων 15 επιχειρήσεων και το 43% των μεγαλύτερων 100 επιχειρήσεων παγκοσμίως, εκδίδουν απολογισμό ΕΚΕ σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI).

Τι είναι η Κοινωνική Ευθύνη για σας;
Προσωπικά, θεωρώ πως η πορεία που παίρνει η κοινωνία μας και ο κόσμος γενικότερα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις συλλογικές ενέργειες και τις επιλογές μας σαν άτομα τόσο στην ιδιωτική μας ζωή όσο και στην επαγγελματική μας δραστηριότητα. Πολύς κόσμος «ψηφίζει» καθημερινά με τις επιλογές του για προϊόντα και υπηρεσίες εταιρίες που είναι κοινωνικά υπεύθυνες και όσο αυξάνεται η τάση αυτή, θα υπάρξει όλο και περισσότερο θετική αλυσιδωτή αντίδραση που μόνο καλά μπορεί να επιφέρει. Η προσπάθειά μας με την εισαγωγή του πλαισίου GRI στην Κύπρο έγινε με τη λογική αυτή αλλά και για να μπορούν οι εταιρίες να εκδίδουν διεθνώς αναγνωρισμένους απολογισμούς.

Πώς μια εταιρεία ξεκινά CSR με βάση το GRI;
Έχουμε προγραμματίσει το 2ήμερο πιστοποιημένο κατά GRI εκπαιδευτικό σεμινάριο της FBRH να γίνει στις 16-17 Ιουνίου. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορέσουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να αναπτύξουν τον δικό τους Πιστοποιημένο από το GRI Απολογισμό ΕΚΕ με βάση το πλαίσιο G4 και αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση, θα λάβουν πιστοποιητικό απευθείας από το GRI. Το σεμινάριο αυτό επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Πληροφορίες για συμμετοχή υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.fbrh.eu/start-CSR.php.