Στο νέο πενταετές στρατηγικό σχέδιο που ετοιμάζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) και θα εξαγγελθεί το 2017, και στα νέα χρηματιστηριακά προϊόντα Administrator και Mini Manager, που έχουν προωθηθεί στην αγορά, αναφέρεται σε συνέντευξη της στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος της ΕΚ Δήμητρα Καλογήρου, επισημαίνοντας ταυτόχρονα το μεγάλο ενδιαφέρον που συνεχίζει να υπάρχει από οργανισμούς για αδειοδότηση από την ΕΚ με τους αριθμούς των αιτήσεων που εκκρεμούν να ανέρχονται στις 119.

Παράλληλα, αναφέρει ότι μελετάται το ενδεχόμενο εισαγωγής εντός της επόμενης διετίας του νέου χρηματιστηριακού προϊόντος Crowdfunding, το οποίο θα χρηματοδοτεί νεοσύστατες εταιρείες για να προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα.

Ταυτόχρονα, η κ. Καλογήρου τονίζει ότι η οδηγία MiFID 2, που θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2018, θα αλλάξει αρκετά το χρηματοοικονομικό τομέα καθώς, μεταξύ άλλων, θα μειώσει τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές και θα ενισχύει τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης των ΚΕΠΕΥ.

Σε σχέση με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά στο ελεγκτικό επάγγελμα, υπογραμμίζει ότι οι εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει πλέον να διατηρούν επιτροπές ελέγχου για εξέταση θεμάτων λογαριασμών, ενώ αναφέρει ότι τα πρόστιμα που επέβαλε η ΕΚ από το 2012 μέχρι σήμερα ανέρχονται στα 14,5 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείσα που επικεντρώνεται αυτή την περίοδο η ΕΚ και ποιες προκλήσεις καλείται να αντιμετωπίσει, η κ. Καλογήρου, η οποία πρόσφατα έχει επαναδιοριστεί για ακόμη μια πενταετία, είπε ότι θα καταρτιστεί ένα νέο στρατηγικό σχέδιο για την επόμενη 5ετία, το οποίο θα εξαγγελθεί αρχές του 2017.

Ανέφερε ότι στο νέο στρατηγικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται οι στόχοι της ΕΚ για την επόμενη 5ετία, όπως είναι, μεταξύ άλλων, μια πιο διευρυμένη και αξιόπιστη εποπτεία με βάση και το εργαλείο που χρησιμοποιεί η ΕΚ για τη διαχείριση κινδύνων και θα καταρτίζονται και τα προγράμματα της ΕΚ.

Η Πρόεδρος της ΕΚ είπε ακόμη ότι στο στρατηγικό σχέδιο θα περιληφθούν τόσο νέα προϊόντα για ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς όσο και ο στόχος για ανάπτυξη του τομέα των συλλογικών επενδύσεων.

Τέλος, σε σχέση με την Επιτροπή, η κ. Καλογήρου είπε ότι εντός του μήνα θα ολοκληρωθούν οι προσλήψεις του νέου προσωπικού της ΕΚ, ενώ μέρος του προσωπικού θα μετακομίσει σε νέο κτίριο που έχει ενοικιαστεί σε προσωρινή βάση και πρόσθεσε ότι σε κατοπινό στάδιο θα προκηρυχθούν προσφορές για μετακόμιση σε ενιαίο κτίριο.

Κληθείσα να πει ποια είναι αυτά τα νέα προϊόντα, η κ. Καλογήρου είπε ότι “με τις τροποποιήσεις που κάνουμε στην εθνική νομοθεσία για τα αμοιβαία κεφάλαια έχουμε προωθήσει δύο νέα προϊόντα που είναι η αδειοδότηση των εταιρειών (administrator), οι οποίες δίνουν διοικητικές υπηρεσίες στα επενδυτικά ταμεία και δεν είναι αδειοδοτημένες μέχρι σήμερα, καθώς και η νέα οντότητα που λέγεται ο Μικρός Διαχειριστής (mini manager), η νομοθεσία του οποίου δεν θα είναι τόσο αυστηρή όσο αυτή του Μεγάλου Διαχειριστή, που είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία”.

Εξήγησε ότι ο Μικρός Διαχειριστής θα αναλαμβάνει τη διαχείριση κεφαλαίων κάτω από €100 εκατομμύρια, σε αντίθεση με το Μεγάλο Διαχειριστή, που διαχειρίζεται κεφάλαια πέραν των €100 εκ.

Επιπλέον, η Πρόεδρος της ΕΚ είπε ότι υπάρχουν και άλλα προϊόντα που ίσως ενταχθούν στην κεφαλαιαγορά το 2017 ή 2018, “εφόσον γίνουν οι ανάλογες μελέτες όπως είναι το λεγόμενο crowdfunding (μέθοδος μαζικής χρηματοδότησης) που είναι ένας τομέας που ανέπτυξαν και άλλες χρηματαγορές”, προσθέτοντας ότι “με αυτό τον τρόπο προσθέτουμε ακόμη ένα προϊόν, πέρα των μετοχών, των ομολόγων και των παραγώγων, που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της κυπριακής κεφαλαιαγοράς”.

Εξήγησε ότι “το crowdfunding είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου μια εταιρεία μπορεί να πάρει κεφάλαια από μικροεπενδυτές με σκοπό να τα διοχετεύσει σε νεοσύστατες εταιρείες για να προσφέρουν ένα καινοτόμο προϊόν”.

Σε παρατήρηση ότι το τελευταίο διάστημα γίνεται μεγάλη συζήτηση για τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, που αφορά στο ελεγκτικό επάγγελμα και ειδικά για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών των εταιρειών και ερωτηθείσα με ποιο τρόπο αναμένεται ότι θα επηρεάσει τις εισηγμένες εταιρείες και τους μετόχους τους, η κ. Καλογήρου είπε ότι αυτό το νομοσχέδιο θα ενισχύσει την εποπτεία των ελεγκτών μέσω της επιτροπής δημόσιας εποπτείας που έχει καταρτιστεί για να επιβλέπει το ελεγκτικό επάγγελμα.

Εξήγησε ότι με αυτή τη νέα νομοθεσία γίνονται αρκετές αλλαγές μία από τις οποίες που θεωρείται σημαντική για την ΕΚ είναι ότι “οι εισηγμένες εταιρείες πρέπει να διατηρούν επιτροπές ελέγχου και να ακολουθούν όλες τις πρόνοιες που πρέπει να εφαρμόζει μια επιτροπή ελέγχου, όπως είναι η εξέταση των λογαριασμών που ανακοινώνουν στους επενδυτές και η συνεργασία με τους εξωτερικούς ελεγκτές για θέματα λογαριασμών”.

“Έτσι θα μπορούν να προβλέπουν θέματα, τα οποία προηγουμένως δεν τα εντόπιζαν ή δεν τα πρόσεχαν οι εταιρείες και μπορούσαν να ήταν παραπλανητικά για τους επενδυτές”, υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι αυτό θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς τις εισηγμένες εταιρείες.

Ανέφερε επίσης ότι μόνο οι εισηγμένες εταιρείες στην Κύρια Αγορά είχαν υποχρέωση μέχρι σήμερα να διατηρούν επιτροπή ελέγχου και σημείωσε ότι αυτή η υποχρέωση επεκτείνεται και στις εισηγμένες εταιρείες στην Εναλλακτική Αγορά.

Σε ερώτηση τι σημαντικές αλλαγές θα επιφέρει η νέα ευρωπαϊκή οδηγία MiFID 2 που θα εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου του 2018, η κ. Καλογήρου είπε ότι μέχρι τέλος του έτους αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου για μεταφορά της οδηγίας στο κυπριακό δίκαιο, σημειώνοντας αυτή η νομοθεσία “θα αλλάξει αρκετά το χρηματοπιστωτικό τομέα τουλάχιστον για το πώς λειτουργούν οι ΚΕΠΕΥ”.

“Η νομοθεσία αυτή θα μειώσει τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές και τα προϊόντα που γίνονται σήμερα εξωχρηματιστηριακά θα μεταφέρονται σε ρυθμιζόμενες αγορές, που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς”, πρόσθεσε.

Για παράδειγμα, η κ. Καλογήρου ανέφερε ότι με την εφαρμογή της οδηγίας κάποια από τα παράγωγα που υπάρχουν σήμερα σε μετοχές ή σε συνάλλαγμα θα πρέπει να μεταφερθούν σε μια οργανωμένη αγορά που θα αδειοδοτείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η οποία θα είναι αποκλειστικά για παράγωγα.

Σημαντικό, σύμφωνα με την Πρόεδρο της ΕΚ, “είναι ότι η οδηγία MiFID 2 ενισχύει τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης των ΚΕΠΕΥ, θέτοντας περισσότερες υποχρεώσεις και ευθύνες στους διοικητικούς συμβούλους, ενώ ό,τι προϊόν θα εκδώσουν αυτές οι εταιρείες που εμπίπτουν στα χρηματοοικονομικά προϊόντα θα πρέπει να αναφέρουν στις Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς σε ποιους απευθύνεται και γιατί υπάρχει η ανάγκη να εκδώσουν αυτό το προϊόν”.

Είπε ακόμη ότι “μέχρι τώρα δεν είχαμε την ευχέρεια ως Επιτροπές Κεφαλαιαγορών να απαγορεύουμε την κυκλοφορία ενός προϊόντος ή να το περιορίζουμε, αλλά με την MiFID 2 δίδεται αυτή η μεγάλη εξουσία στις Επιτροπές”.

Ως παράδειγμα η Πρόεδρος της ΕΚ έφερε την κυκλοφορία παλαιότερα αξιογράφων στην αγορά και σημείωσε ότι αν τότε υπήρχε η οδηγία αυτή “θα μπορούσε η Επιτροπή αν έκρινε ότι αυτό το προϊόν δεν ήταν κατάλληλο για τους ιδιώτες επενδυτές, να το περιορίσει σε θεσμικούς επενδυτές ή να το απαγορεύσει τελείως”.

Σε παρατήρηση ότι πρόσφατα η Βουλή ενέκρινε τη νέα νομοθεσία για κατάχρηση/χειραγώγηση (Market Abuse) της αγοράς και ερωτηθείσα κατά πόσον οι εποπτευόμενοι είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν με τη νέα νομοθεσία, η κ. Καλογήρου είπε ότι “ο νόμος αυτός έχει αυξήσει τα πρόστιμα που μπορεί να επιβάλει η Επιτροπή σε σχέση με θέματα χειραγώγησης αγοράς από 1 εκατομμύριο σε 5 εκατομμύρια ευρώ και δίδει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε επενδυτή, καταναλωτή ή εταιρεία να καταγγέλλει εποπτευόμενο της ΕΚ και να προστατεύεται από την Επιτροπή”.

Κληθείσα να αναφέρει κατά πόσον υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτικά ταμεία για να επενδύσουν σε έργα ή σε άλλους τομείς στην Κύπρο και τι πρέπει να γίνει για να αυξηθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον, η κ. Καλογήρου είπε ότι “ο τομέας των συλλογικών επενδύσεων είναι πολύ σημαντικός και μπορεί να βοηθήσει την οικονομία εφόσον θεωρείται εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης της οικονομίας”, προσθέτοντας ότι μέσω ενός εναλλακτικού επενδυτικού ταμείου θα μπορούν επενδυτές να επενδύσουν σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

“Μπορεί να αναπτυχθεί αυτός ο τομέας φθάνει αυτοί που αναλαμβάνουν να τον προωθήσουν στο εξωτερικό να κατέχουν το θέμα και να το προωθήσουν σωστά γιατί έχουμε όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες εναρμονισμένες στην εθνική μας νομοθεσία και έχουμε πάρα πολύ καλά φορολογικά κίνητρα”, πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι στις ΗΠΑ τέτοιοι τομείς, όπως ο τομέας των αμοιβαίων κεφαλαίων, χρηματοδοτούν την αμερικανική οικονομία κατά 75% και πρόσθεσε ότι ο τομέας αυτός έχει μεγάλη προοπτική.

Σε ερώτηση κατά πόσον στην περίπτωση του Brexit θα μπορέσει η Κύπρος να προσελκύσει εταιρείες στην Κύπρο, η κ. Καλογήρου είπε ότι διαπιστώνει αρκετή συνεργασία μεταξύ των εταιρειών του χρηματοοικονομικού τομέα της Αγγλίας και της Κύπρου, οι οποίες διενεργούν διασυνοριακά επενδυτικές εργασίες, προσθέτοντας ότι στην περίπτωση που υλοποιηθεί το Brexit και θα σταματήσει η διασυνοριακή συνεργασία τότε θα επηρεαστούν και οι κυπριακές και οι αγγλικές εταιρείες.

“Σίγουρα υπάρχουν κάποιες εταιρείες στο Λονδίνο που νοιώθουν μια ανασφάλεια λόγω του ότι δεν έχουν παρθεί ακόμη οι πολιτικές αποφάσεις για το Brexit και θα ήθελαν να βρουν έναν προορισμό για να έχουν τη βάση τους στην Ευρώπη”, ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Κύπρος έχει όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τον εταιρικό νόμο που διαθέτει η Αγγλία και δεν πιστεύει ότι δεν θα κοιτάξουν και την Κύπρο στην περίπτωση που κάποιοι επιχειρηματίες θέλουν να έχουν μια βάση στην Ευρώπη.

Κληθείσα να αναφέρει κατά πόσον συνεχίζει να υπάρχει ενδιαφέρον για απόκτηση άδειας λειτουργίας είτε για ΚΕΠΕΥ είτε για άλλους οργανισμούς που βρίσκονται κάτω από την εποπτεία της ΕΚ, η κ. Καλογήρου είπε ότι συνεχίζεται το ενδιαφέρον και σήμερα υπάρχουν κατατεθειμένες 50 αιτήσεις για απόκτηση άδειας ΚΕΠΕΥ και ακόμη 20 αιτήσεις για απόκτηση άδειας Εταιρείας Διοικητικών Υπηρεσιών, προσθέτοντας ότι συνολικά εκκρεμούν 119 αιτήσεις για αδειοδότηση, ενώ 600 οντότητες βρίσκονται υπό την εποπτεία της ΕΚ.

Είπε ακόμη ότι μέχρι σήμερα έχουν αδειοδοτηθεί από την ΕΚ 13 Μεγάλοι Διαχειριστές (Εταιρείες Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) και βρίσκονται υπό εξέταση ακόμη 11 αιτήσεις, σημειώνοντας ότι οι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν υπό διαχείριση πέραν των €2,3 δισ.

Σε σχέση με τα πρόστιμα που έχει επιβάλλει η ΕΚ, η κ. Καλογήρου είπε ότι έχουν επιβληθεί από το 2012 μέχρι το 2016 πρόστιμα ύψους 14,5 εκ. ευρώ είτε σε ιδιώτες είτε εταιρείες και έχουν εισπραχθεί τα 3 εκ. ευρώ, προσθέτοντας ότι “τα υπόλοιπα είτε εισπράττονται με δόσεις είτε βρισκόμαστε ενώπιον δικαστηρίου το οποίο θα κρίνει τον τρόπο αποπληρωμής τους”.

Σημείωσε ότι από την αρχή του 2016 έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις πέρα των €2,46 εκατ.