Το 58% των χρηστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη παραδέχονται πως έχουν εξασφαλίσει πειρατικό λογισμικό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της «Παγκόσμιας Μελέτης της BSA για την Πειρατεία Λογισμικού 2011», τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η Business Software Alliance (BSA). Όπως προκύπτει από τη μελέτη κάποιοι από τους χρήστες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών δηλώνουν πως όλα τα λογισμικά που χρησιμοποιούν είναι πειρατικά ή τουλάχιστον τα πλείστα από αυτά, ενώ άλλοι δηλώνουν πως κάνουν μερική ή σπάνια χρήση μη εξουσιοδοτημένων προϊόντων.  

Στην Κύπρο το ποσοστό της πειρατείας ανέρχεται στο 48%, κατά το 2011, γεγονός που καταδεικνύει πως σχεδόν ένα στα δύο προγράμματα που χρησιμοποιούνται, είναι πειρατικά. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί οικονομική ζημιά ύψους €14 εκατ.

«Εάν το 58% των καταναλωτών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη παραδεχόταν ότι κλέβει καταστήματα, έστω και σπάνια, οι εποπτικές αρχές θα προέβαιναν σε αύξηση των αστυνομικών ελέγχων και επιβολή κυρώσεων. Η πειρατεία λογισμικού πρέπει να αντιμετωπίζεται με παρόμοιο τρόπο – συνεχής επιμόρφωση του κοινού για τις αρνητικές επιπτώσεις της πειρατείας, και αυστηρή επιβολή του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας», δηλώνει ο σύμβουλος της BSA στην Κύπρο κ. Αχιλλέας Δημητριάδης.

Όπως καταγράφει η μελέτη, το 35% των ερωτηθέντων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, εξασφαλίζει πειρατικά λογισμικά «πάντα», «τις πλείστες φορές» ή «σε τακτά χρονικά διαστήματα», ενώ μόλις το 23% «σπάνια». Η μελέτη καταδεικνύει επίσης πως η πλειοψηφία αυτής της μερίδας των ερωτηθέντων είναι άνδρες, ηλικιών 25 έως 34 ετών.

Στην Κύπρο, οι εταιρείες μέλη της BSA έχουν δραστηριοποιηθεί καταβάλλοντας προσπάθειες για την καταπολέμηση της πειρατείας, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης των Αστυνομικών Αρχών για τον εντοπισμό πειρατικών λογισμικών και της παροχής πραγματογνωμοσύνης σε δικαστικές ακροάσεις. Παράλληλα, πραγματοποιούνται ενημερωτικές εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση τόσο του κοινού, όσο και των εγχώριων επιχειρήσεων, με σκοπό την ενημέρωση ως προς τα οφέλη της χρήσης νόμιμου λογισμικού και τους κινδύνους που συνδέονται με την χρήση μη αδειοδοτημένου λογισμικού. Στα πλαίσια των ενεργειών αυτών η BSA και τα μέλη της, απευθυνόμενοι στις τοπικές επιχειρήσεις, επιδιώκουν την εφαρμογή του προγράμματος Διαχείρισης Πόρων Λογισμικού (Software Asset Management – SAM), που μπορεί να βοηθήσει έναν οργανισμό να διαχειριστεί καλύτερα το κόστος και το επιχειρηματικό ρίσκο, να βελτιστοποιήσει την υφιστάμενη επένδυση και παράλληλα να εξουδετερώσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο νομικό κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από τυχών παραβίαση των Πνευματικών Δικαιωμάτων. Επίσης, μέσω ερευνών ‘Μυστικού Πελάτη’ (Mystery Shopper) που διεξάγονται σε μεταπωλητές Η/Υ και λογισμικού παγκυπρίως, εντοπίζονται οι εταιρείες που προωθούν πειρατικά λογισμικά, ενώ παράλληλα προστατεύονται αυτές που ακολουθούν τις νόμιμες διαδικασίες.

«Η πειρατεία λογισμικού αποτελεί γάγγραινα για την παγκόσμια οικονομία, την τεχνολογική καινοτομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας» δηλώνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της BSA κ. Robert Holleyman. «Οι Κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, και την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε αυτούς που παρανομούν».

Άλλα στοιχεία που προκύπτουν από την «Παγκόσμια Μελέτη της BSA για την Πειρατεία Λογισμικού 2011» περιλαμβάνουν:

  • Το φαινόμενο της πειρατείας λογισμικού παρουσιάζεται πιο έντονα στις αναπτυσσόμενες αγορές, σε σύγκριση με τις πιο ώριμες αγορές σε ποσοστό πειρατείας κατά μέσο όρο 68% με 24% αντίστοιχα.
  • Η πειρατεία λογισμικού παγκοσμίως κυμάνθηκε στο 42% το 2011, που μεταφράζεται σε οικονομική ζημιά ύψους €45,6 δις.
  • Οι ιθύνοντες των επιχειρήσεων παραδέχονται πως χρησιμοποιούν πειρατικά λογισμικά πιο συχνά από άλλους χρήστες, και επίσης, σε σχέση με άλλους, είναι δύο φορές πιο πιθανό να παραδεχθούν ότι αγοράζουν εξουσιοδοτημένο λογισμικό μόνο για ένα Η/Υ με σκοπό την εγκατάστασή του σε περισσότερους Η/Υ της εταιρείας.
  • Παρόλο που υπάρχει στήριξη ως προς τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανά το παγκόσμιο, εντούτοις δεν φαίνεται να υπάρχουν αρκετά κίνητρα προς τους παρανομούντες ούτως ώστε να αλλάξουν αυτή τη συμπεριφορά. Μόλις το 20% των χρηστών Η/Υ που παρανομούν τακτικά στις ώριμες αγορές – και το 15% στις αναπτυσσόμενες αγορές – δηλώνουν πως ο κίνδυνος εντοπισμού τους αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την μη χρήση πειρατικών λογισμικών.

Πρόκειται για την 9η ετήσια έκθεση για παγκόσμια πειρατεία λογισμικού που διενεργεί η BSA σε συνεργασία με την IDC και την Ipsos Public Affairs, δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες ερευνών παγκοσμίως. Η έρευνα απευθύνθηκε σε 15.000 χρήστες Η/Υ σε επιχειρήσεις και σπίτια με στόχο να σκιαγραφήσει τις κυριότερες κοινωνικές συμπεριφορές σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και τη χρήση του νόμιμου ενάντια στο παράνομο λογισμικό. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά ή ατομικά σε 33 αγορές εμπεριέχοντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα γεωγραφικών περιοχών, διάφορα επίπεδα γνώσεων πληροφορικής και πολιτιστική ποικιλομορφία. Οι 15,000 χρήστες Η/Υ και οι 33 χώρες που συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη, αποτελούν το 82% της παγκόσμιας αγοράς Η/Υ.

Το πλήρες κείμενο της μελέτης «2011 BSA Global Software Piracy» είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της BSA: www.bsa.org/globalstudy.

Σχετικά με τη BSA
Η Business Software Alliance (www.bsa.org) είναι ένας επιφανής οργανισμός του κλάδου της Πληροφορικής, που στοχεύει στην προώθηση ενός ασφαλούς και νόμιμου ηλεκτρονικού κόσμου. Η Business Software Alliance (BSA) εκπροσωπεί σχεδόν 100 εταιρείες παραγωγής προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλο τον κόσμο και έχει ως στόχο την προώθηση της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, μέσα από την ενημέρωση του κοινού για την καθιέρωση και την εφαρμογή αποτελεσματικών σχετικών νόμων. Η Business Software Alliance εκφράζει παγκοσμίως τις εξελίξεις και τα νέα που αφορούν στον κλάδο του λογισμικού και του διαδικτύου ενώπιον κυβερνήσεων και για τους καταναλωτές στη διεθνή αγορά. Οι εταιρείες-μέλη της BSA αντιπροσωπεύουν τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές στον κόσμο.