Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα συμμετοχής σε Επιχειρηματικές Αποστολές που διοργανώνονται από το Πρόγραμμα «2014 EU Gateway» στην Κορέα (10-14 Μαρτίου 2014) και στην Ιαπωνία (26-30 Μαΐου 2014).

Το Κοινοτικό Πρόγραμμα «Gateway» έχει ως στόχο την υποστήριξη επιλεγμένων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για την προώθηση των προϊόντων και των τεχνολογιών τους στις αγορές της Κορέας και της Ιαπωνίας.

Οι Επιχειρηματικές Αποστολές που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ως στόχο να δοθεί η δυνατότητα για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας από εταιρείες σε κλάδους μεταξύ των οποίων και της Υγειονομικής Περίθαλψης και Ιατροφαρμακευτικών Τεχνολογιών, καθώς και κατανόησης των τοπικών αγορών με συμμετοχή σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές συμφωνίες στις οποίες θα παρέχεται οικονομική και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 22 Νοεμβρίου 2013 για την Κορέα και η 6η Δεκεμβρίου 2013 για την Ιαπωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των εταιρειών, επιλέξιμα προϊόντα, τεχνολογίες και εξοπλισμό, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες http://www.eu-gateway.eu/who-can-participate και http://www.eu-gateway.eu/healthcare-and-medical-technologies.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε απ’ ευθείας με εκπρόσωπο του “2014 EU Gateway” μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο MadridOffice@eu-gateway.eu.

Για αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.eu-gateway.eu/go.php?nID=21&page=Apply_now!.