Κατά το 2014, επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο αναμένεται να ξοδέψουν περίπου 500 δισ. δολάρια έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν προβλήματα και ζημιές που έχουν υποστεί από ιούς και προγράμματα που έχουν κακόβουλα εγκατασταθεί στο δίκτυο ή στους υπολογιστές τους, μέσω πειρατικών λογισμικών. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε από την International Data Corporation (IDC) και το Εθνικό Πανεπιστήμιο Σιγκαπούρης, από τα περίπου 500 δισ. δολάρια, τα 127 δισ. αφορούν διορθωτικές κινήσεις επαναφοράς της ασφαλείας και τα 364 δισ. αφορούν την κακόβουλη πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες και δεδομένα. Σε ότι αφορά τους κοινούς χρήστες υπολογιστών, αναμένεται ότι κατά το 2014, θα ξοδέψουν 25 εκατ. δολάρια για επιδιορθώσεις προβλημάτων που προκύπτουν από πειρατικά λογισμικά, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε 1.2 δισ. εργατοώρες.

Η μελέτη με τίτλο «Η σύνδεση μεταξύ πειρατικού λογισμικού και ασφαλούς σύνδεσης στο διαδίκτυο», αποκάλυψε ότι 60% των χρηστών φοβάται από τα παράνομα λογισμικά και κυρίως το ενδεχόμενο να χάσουν δεδομένα που αφορούν αρχειακό υλικό ή προσωπικές πληροφορίες. Το 51% φοβάται μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές, ενώ ποσοστό 50% φοβάται για κλοπή δεδομένων που αφορούν κωδικούς για πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Ωστόσο, το 43% δεν έχει εγκαταστήσει ούτε ανανεώσει λογισμικά ασφαλείας προστασίας, αφήνοντας έτσι τους υπολογιστές τους εκτεθειμένους στους εγκληματίες του διαδικτύου.

«Οι εγκληματίες διαδικτύου κερδίζουν από τα κενά ασφαλείας, με αποτέλεσμα την οικονομική καταστροφή όλων», δήλωσε ο Χριστόφορος Χριστοφόρου Anti-Piracy Manager της Microsoft Κύπρου. «Με κίνητρο το χρήμα, βρίσκουν διαρκώς νέους τρόπους, έτσι ώστε να αποκτούν πρόσβαση σε δίκτυα υπολογιστών και να αποσπούν πληροφορίες όπως: τη διαδικτυακή ταυτότητα των χρηστών, προσωπικά τους δεδομένα, κωδικούς και χρήματα. Για αυτό το λόγο, το Τμήμα Διαδικτυακού Εγκλήματος της Microsoft (Microsoft Cybercrime Center) έχει εστιάσει την προσοχή του στο να τερματίσει αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να διασφαλίσει τα προσωπικά και οικονομικά δεδομένα, περιορίζοντας παράλληλα τη δράση των επίδοξων εγκληματιών που δρουν μέσω διαδικτύου».

Η έρευνα κυκλοφόρησε ως μέρος της εκστρατείας της Microsoft “Play It Safe”, μια παγκόσμια πρωτοβουλία για τη δημιουργία μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης σε ότι αφορά τη σύνδεση μεταξύ κακόβουλων λογισμικών και της πειρατείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας η οποία έγινε σε 1.700 χρήστες από διάφορα μέρη του κόσμου, σε παγκόσμιο επίπεδο, σχεδόν τα δύο τρίτα των ζημιών των επιχειρήσεων (315 δισ. Δολάρια) θα περάσουν στα χέρια του οργανωμένου διαδικτυακού εγκλήματος, ενώ το 20% περίπου του πειρατικού λογισμικού που είναι εγκατεστημένο σε δίκτυα επιχειρήσεων, τοποθετείτε εκεί από τους ίδιους τους υπαλλήλους. Ποσοστό 28% των επιχειρήσεων που απάντησαν στην έρευνα, ανέφεραν παραβιάσεις ασφάλειας που προκαλούν προβλήματα στη σύνδεση ή σε ιστοσελίδες κάθε λίγους μήνες ή και πιο συχνά. Το 65% αυτών των προβλημάτων έχουν να κάνουν με κακόβουλα λογισμικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την έρευνα IDC μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Microsoft «Play It Safe» http://www.play-it-safe.net και στο http://www.microsoft.com/en-us/news/presskits/dcu/default.aspx