Κυκλοφόρησε το 1ο Δελτίο Ενημέρωσης για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Κύπρο. Το ενημερωτικό δελτίο S3Cy έχει στόχο να παρέχει άμεση και έγκυρη πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο για τις εξελίξεις γύρω από την εκπόνηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης την Κύπρο.

Την εκπόνηση έχει αναλάβει το Γραφείο Προγραμματισμού σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και με την επιστημονική συμβολή ερευνητικής ομάδας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρο.

Βρείτε εδώ το ενημερωτικό δελτίο S3Cy