Αν και η έλλειψη τεχνολογικών επιτευγμάτων δεν αποτελεί σήμερα παράγοντα που να επηρεάζει αρνητικά τις επιχειρήσεις, και παρόλο που πολλά άλλα επιτεύγματα είναι ήδη καθ’ οδόν, είναι σημαντικό για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη να εντοπίσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές αναδυόμενων τεχνολογιών.

Στην πιο πρόσφατη έκθεσή της, με τίτλο «Tech breakthroughs megatrend», η PwC προέβη σε αξιολόγηση πέραν των 150 τεχνολογιών διεθνώς και ανέπτυξε μία μεθοδολογία εντοπισμού των τεχνολογιών που αφορούν περισσότερο μεμονωμένες εταιρείες και κλάδους. Το αποτέλεσμα οδήγησε στις «Οκτώ Βασικές Τεχνολογίες» που θα έχουν τη μεγαλύτερη, σύμφωνα με την PwC, επιρροή σε επιχειρήσεις παγκοσμίως στο εγγύς μέλλον:

 1. Τεχνητή νοημοσύνη
 2. Επαυξημένη πραγματικότητα
 3. Blockchain
 4. Τηλεκατευθυνόμενα, μη επανδρωμένα οχήματα (drones)
 5. Διαδίκτυο των πραγμάτων
 6. Ρομποτική
 7. Εικονική πραγματικότητα
 8. Εκτύπωση 3D

Παρόλο που οι τεχνολογίες με τον ισχυρότερο αντίκτυπο ποικίλουν ανάλογα με τη βιομηχανία, η PwC πιστεύει ότι η εν λόγω λίστα των οκτώ περιλαμβάνει τις τεχνολογίες με διακλαδικό χαρακτήρα και τη μεγαλύτερη παγκόσμια επιρροή τα επόμενα χρόνια.

Για να εντοπίσει τις Οκτώ Βασικές Τεχνολογίες, η PwC αξιολόγησε τις τεχνολογίες με βάση τους παράγοντες «επιχειρηματικός αντίκτυπος» και «εμπορική βιωσιμότητα» κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε με επτά ετών (με ελάχιστο χρονικό πλαίσιο τρία μέχρι πέντε χρόνια σε ανεπτυγμένες οικονομίες). Ανάμεσα στα εν λόγω κριτήρια, συμπεριλαμβάνονταν τα εξής: καταλληλόλητα μίας τεχνολογίας για τη συγκεκριμένη εταιρεία και βιομηχανία, παγκόσμια εμβέλεια, τεχνική βιωσιμότητα, δυνατότητα να γίνει κυρίαρχη, μέγεθος αγοράς, δυνατότητα ανάπτυξης και ρυθμός δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Τι είναι εκείνο που μετατρέπει ένα τεχνολογικό επίτευγμα σε μέγα-τάση;

Οι εταιρείες αναμένουν διαρκώς ποιο θα είναι «το επόμενο επίτευγμα», θεωρώντας ότι μία συγκεκριμένη τεχνολογική τάση πιθανόν να μην αξίζει πολλά ή ότι δεν θα επηρεάσει τη βιομηχανία της κατά τη διάρκεια των επόμενων χρόνων. Ωστόσο, η αγορά σήμερα βιώνει την ταχύτερη και μεγαλύτερη αποδιοργάνωση από ποτέ.. Η ιστορία απέδειξε ότι οι καινοτομίες κατάφεραν να κάνουν τη ζυγαριά να κλίνει υπέρ τους. Υπό αυτή την έννοια, τα τεχνολογικά επιτεύγματα είναι οι αρχικές μέγα-τάσεις. Η ευρεία διάδοση της τεχνολογίας, με την αυξημένη προσβασιμότητα, την εμβέλεια, το βάθος και την επιρροή της είναι που θα επισπεύσει την εφαρμογή των Οκτώ Βασικών Τεχνολογιών.

Βασικές ερωτήσεις και δράσεις για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη

Η PwC είναι πεπεισμένη ότι οι Οκτώ Βασικές Τεχνολογίες θα ανατρέψουν τα επιχειρηματικά μοντέλα των εταιρειών με τρόπο κερδοφόρο, αλλά και απαιτητικό. Σε κάθε βιομηχανία και σε κάθε περιοχή, η αναδυόμενη τεχνολογική μέγα-τάση θα επηρεάσει τη στρατηγική, τη δέσμευση των πελατών, τη λειτουργία και τη συμμόρφωσή τους. Συνεπώς, οι ομάδες ηγεσίας θα πρέπει να βρουν αποτελεσματικές απαντήσεις σε τρεις θεμελιώδεις ερωτήσεις:

 • Υπάρχει βιώσιμη διαδικασία και στρατηγική καινοτομίας;
 • Έχουμε ποσοτικοποιήσει τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών; Εάν όχι, πώς μπορούμε να το πράξουμε και πόσο σύντομα;
 • Έχουμε οδικό χάρτη αναδυόμενων τεχνολογιών; Εάν ναι, τον ενημερώνουμε διαρκώς;

Σύμφωνα με την έκθεση της PwC, τα στελέχη δεν πρέπει να θεωρούν τον οδηγό των Οκτώ Βασικών Τεχνολογιών ως μία λίστα ελέγχου που θα την αναθέσουν στον Επικεφαλής Επενδύσεων ή τον Επικεφαλής Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να θεωρούν την έρευνα, την ποσοτικοποίηση και τον σχεδιασμό των αναδυόμενων τεχνολογιών ως αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας.

Προτού αναπτύξουν μία στρατηγική καινοτομίας, ερευνήσουν και ποσοτικοποιήσουν τις αναδυόμενες τεχνολογίες, τα στελέχη πρέπει να ενημερωθούν ή να εξοικειωθούν εκ νέου με τις νέες αυτές τεχνολογίες και τις δυνατότητές τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο www.pwc.com/TechMegatrend