Αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα της επικοινωνίας μέσω υπολογιστή η Microsoft, με τη νέα τεχνολογική επανάσταση Skype Translator! Οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών θα μπορούν πλέον να βιώσουν μια εντελώς νέα προσωπική εμπειρία στην επικοινωνία, έτσι ώστε να ξεπεράσουν τα όρια τους, να δημιουργήσουν και να κάνουν ακόμη περισσότερα.

Πλέον, οι χρήστες που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, θα μπορούν να συνεννοούνται άψογα χάρη στη νέα τεχνολογία του Skype Translator. Η μετάφραση γίνεται σε πραγματικό χρόνο και μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η συνομιλία θα εμφανίζεται σε μορφή υπότιτλων στο κάτω μέρος της οθόνης.

Η 15η Δεκεμβρίου, αποτελεί το πρώτο βήμα της προσπάθειας που αφορά τη σύνδεση των χρηστών με το Skype Translator παγκόσμια. Το Skype Translator είναι αποτέλεσμα δεκαετιών έρευνας και συνδυάζει την επικοινωνία με την προηγμένη τεχνολογία της μηχανικής μάθησης καθώς ξεπερνά τα εμπόδια της επικοινωνίας. Σε πρόσφατη ανάρτηση στο ιστολόγιο του το Skype επισημαίνει ότι “το δοκιμαστικό αυτό στάδιο είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την πρόοδο του Skype Translator καθώς επιτρέπει στους πελάτες να χρησιμοποιήσουν το προϊόν και να μας παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες, οι οποίες με τη σειρά τους θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το προϊόν.”

Για να μπορέσουν οι χρήστες να δοκιμάσουν το Skype Translator, θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν μέσω του Skype Translator και στη συνέχεια να αναμένουν μέχρι να προσκληθούν για την δοκιμαστική έκδοση. Ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί τουλάχιστον τα Windows 8.1 και να καταχωρήσει τη γλώσσα ομιλίας του. Εάν αυτή είναι διαθέσιμη στο σύστημα, θα μπορεί να γίνει αποδεκτός. Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Microsoft για το Skype Translator είναι να μεταφράσει όσες το δυνατόν περισσότερες γλώσσες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τα Skype Blogs http://blogs.skype.com/ Το Skype Translator είναι διαθέσιμο δοκιμαστικά στο: http://www.skype.com/en/translator-preview/