Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για τη στήριξη των Κύπριων εξαγωγέων και την περαιτέρω διευκόλυνση των διαδικασιών διείσδυσης στις ξένες αγορές, ξεκινά η παροχή μιας νέας υπηρεσίας στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αυτής του Export Helpdesk.

Το Export Helpdesk φιλοδοξεί, μέσω των υπηρεσιών των Εμπορικών Κέντρων της Δημοκρατίας που λειτουργούν στο εξωτερικό, να προσφέρει στους Κύπριους εξαγωγείς βοήθεια και καθοδήγηση για διευκόλυνση της πρόσβασης/διείσδυσης στις ξένες αγορές.

Οι ενδιαφερόμενες εξαγωγικές επιχειρήσεις προτρέπονται όπως συμπληρώσουν το Έντυπο Αίτησης (επισυνάπτεται) και ακολούθως, το προωθήσουν στο Υπουργείο.

Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στο Έντυπο Αίτησης. Λειτουργοί του Export Helpdesk θα διευθετούν συνάντηση με την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, έτσι ώστε να συγκεκριμενοποιηθεί το αίτημα και να προχωρήσει η διαδικασία υλοποίησης του αιτήματος με την ενεργό ανάμιξη των Εμπορικών Κέντρων της Δημοκρατίας στο εξωτερικό.

Αναμένεται ότι η υπηρεσία Export Helpdesk θα αποτελέσει ένα νέο πολύτιμο εργαλείο στην υπηρεσία του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περαιτέρω διεθνοποίηση των εργασιών του.