Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης του εγχειριδίου που χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση του αντίκτυπου που επιφέρουν οι διαπραγματεύσεις για σύναψη εμπορικών συμφωνιών. Το υφιστάμενο εγχειρίδιο εφαρμόζεται από το 2006 και η αναθεώρηση του περιλαμβάνεται στη γενικότερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου και για ενίσχυση της διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η αξιολόγηση αντίκτυπου (Sustainability Impact Assessment – SIA) των εμπορικών διαπραγματεύσεων που διεξάγει η ΕΕ με τρίτες χώρες, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ μέσα σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και τεκμηριωμένης πολιτικής. Οι μελέτες SIA παρέχουν στην Επιτροπή μια σε βάθος ανάλυση των πιθανών οικονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων που θα επιφέρουν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις, καθώς και των συνεπειών σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικής προστασίας. Οι μελέτες δίνουν τη δυνατότητα σε επηρεαζόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Στα πλαίσια της διαδικασίας αναθεώρησης του εγχειριδίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει δημόσια διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Αυγούστου 2015.

Για πρόσβαση στη δημόσια διαβούλευση πατήστε εδώ.