Σύμφωνα με έκθεση που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Συναλλαγών και Επενδύσεων (TTIP) μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η έκθεση αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε εντός του 2014 η Επιτροπή, σε σχέση με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ της ΕΕ κατά την προσπάθεια τους να εξάγουν στις ΗΠΑ. Στην έκθεση παρατίθενται επίσης, πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για το ύψος των εξαγωγών των ΜΜΕ της ΕΕ στις ΗΠΑ.

Η έρευνα παρέχει μια ευρεία ανάλυση των ζητημάτων που είναι πιο σημαντικά για τις ΜΜΕ στις διαπραγματεύσεις TTIP, όπως είναι η συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τα πρότυπα των ΗΠΑ, οι τελωνειακές διαδικασίες, καθώς και οι περιορισμοί στη μετακίνηση φυσικών προσώπων. Σύμφωνα με την έκθεση, αρκετά από τα ζητήματα αυτά αντιπροσωπεύουν αναλογικά μεγαλύτερα εμπόδια για τις ΜΜΕ από ότι για τις μεγαλύτερες εταιρίες, καθώς οι μικρές επιχειρήσεις έχουν περιορισμένους πόρους για αντιμετώπιση των εμποδίων αυτών.

Τα συμπεράσματα της έρευνας θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση της θέσης της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις TTIP.

Για πρόσβαση στην έκθεση πατήστε εδώ.

Ιστορικό

Τον Ιούλιο 2013 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, με στόχο τη σύναψη περιεκτικής εμπορικής συμφωνίας με την ονομασία «Διατλαντική Εταιρική Σχέση Συναλλαγών και Επενδύσεων» (TTIP). Οι διαπραγματεύσεις έχουν ιδιαίτερη εμπορική σημασία, καθώς τα δύο μέρη αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 1/2 του συνολικού παγκόσμιου ΑΕΠ και το 1/3 του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου.

Η συμφωνία θα καλύψει διάφορους τομείς που άπτονται του εμπορίου, όπως -μεταξύ άλλων- το εμπόριο προϊόντων, το εμπόριο υπηρεσιών, οι επενδύσεις, οι δημόσιες συμβάσεις και η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.