Εβδομαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ για την Ελληνική Οικονομία – Οικονομία & Επιχειρήσεις με τίτλο «Το τέλος της αβεβαιότητας».