Στατιστικό Δελτίο της Υπηρεσίας Εμπορίου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με θέμα «Εμπορικές σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας».