Στατιστικό Δελτίο της Υπηρεσίας Εμπορίου, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με θέμα τις Εμπορικές σχέσεις Κύπρου- Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.