Βρείτε εδώ επιπρόσθετο κατάλογο με επιχειρήσεις από τη Σρι Λάνκα που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με Κυπριακές επιχειρήσεις για εισαγωγές ή/και εξαγωγές.