Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε τη μηνιαία έκδοση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες για το 2014”. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία των εισαγωγών και εξαγωγών εγχώριων παραγόμενων προϊόντων.

Σύμφωνα με την έκδοση:

– Οι συνολικές εισαγωγές για την περίοδο Ιαν-Δεκ 2014 ήταν € 5.133,4 εκατ. σε σύγκριση με € 4.830,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013 (αύξηση 6,27%).

– Οι συνολικές εξαγωγές για την περίοδο Ιαν-Δεκ 2014 μειώθηκαν σε € 1.441,5 εκατ. σε σύγκριση με € 1.609,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013 (μείωση 10,43%). Η μείωση στις συνολικές εξαγωγές οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση των επανεξαγωγών.

– Κατά το 2014 οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων διατήρησαν την ανοδική τους πορεία, παρά τις δυσμενείς διεθνείς συγκυρίες και τα προβλήματα που προέκυψαν με τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων στη Ρωσία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία, οι εγχώριες εξαγωγέςσημείωσαν αύξηση 2,5% (€728,1 εκατ. σε σύγκριση με €710,3 εκατ. την περίοδο Ιαν-Δεκ 2013).

Κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα εγχώριων παραγόμενων προϊόντων είναι :

• Φαρμακευτικά 28%
• Χαλούμι 12%
• Τσιμέντο 6%
• Ακατέργαστος Χρυσός 6%
• Πατάτες 5%
• Απορρίμματα γυαλιού, χαρτιού και μετάλλου 5%

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία και Υπηρεσία Εμπορίου Υπουργείου Ενέργειας