Πληροφορείσθε ότι δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα Ελληνικής κυβέρνησης ημερομηνίας 25/08/2015 η κατάργηση της παραγράφου του νόμου που προέβλεπε την υποχρέωση των Ελληνικών επιχειρήσεων να προκαταβάλουν φόρο 26% για τις συναλλαγές τους με επιχειρήσεις που εδρεύουν σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς όπως της Κύπρου.