Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε τη Λειτουργία του Export Helpdesk.

Η προώθηση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων είναι υψίστης σημασίας. Ο σκοπός της λειτουργίας του Export Helpdesk είναι η εφαρμογή επιπρόσθετων μεθόδων και πρακτικών, πέραν των υφισταμένων, σε σχέση με την παραπέρα προώθηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό.

Προς την κατεύθυνση αυτή προωθείται η βέλτιστη αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει στις επιχειρήσεις το Κράτος εντός και εκτός Κύπρου (π.χ. των Εμπορικών Κέντρων που λειτουργούν στο εξωτερικό) μέσω της υιοθέτησης μιας απλής αλλά τυποποιημένης διαδικασίας η οποία θα αυξάνει τις πιθανότητες των Κυπριακών επιχειρήσεων να διεισδύσουν περαιτέρω στις αγορές του εξωτερικού.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Σωτήρης Σωτηρίου, Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: 22867155, Email: sotiris.soteriou@mcit.gov.cy

Αντρέας Χρίστου, Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Α’
Τηλ: 22867106, Email: achristou@mcit.gov.cy

Μαρία Νεοκλέους Ανδρεοπούλου, Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλ: 22867333, Email: mandreopoulou@mcit.gov.cy

Χριστίνα Παυλίδου, Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας 1ης Τάξης
Τηλ: 22867187, Email: cpavlidou@mcit.gov.cy

Λένια Καρκώτη, Επιθεωρητής Εμπορίου και Βιομηχανίας 1ης Τάξης
Τηλ: 22867118, Email: lkarkoti@mcit.gov.cy