Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Ανακοίνωση της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς, ότι μπορούν να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις για τα αιτήματα που παρέλαβε η Επιτροπή για παραχώρηση δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Τυχόν αντιρρήσεις των οικονομικών φορέων θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή, μέσω των εθνικών αρχών. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αντίρρηση σε οποιοδήποτε αίτημα για παραχώρηση δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων, θα πρέπει να ενημερώσετε γραπτώς το Υπουργείο Ενέργειας στο email aaristotelous@mcit.gov.cy το αργότερο μέχρι τις 23.06.2015 στο τυποποιημένο έντυπο που θα βρείτε εδώ.

Οι αναλυτικοί κατάλογοι, στους οποίους καταγράφονται λεπτομέρειες όλων των δασμολογικών κωδικών για τους οποίους υπάρχει αίτημα παραχώρησης δασμολογικών αναστολών και ποσοστώσεων υπάρχουν αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου του Υπουργείου www.mcit.gov.cy/ts στα Τελευταία Νέα, Ανακοίνωση 07/04/2015.