Η Ολλανδική εταιρεία GP Purchasing Services N.V. ενδιαφέρεται για χαρουπόμελο καθώς επίσης και σιρόπι χαρουπιού από την Κύπρο. Η εταιρεία GP Purchasing Services N.V. εδρεύει στην Ολλανδία και εμπορεύεται με συμπληρώματα διατροφής.

Η εταιρεία ζητά όπως αποσταλούν ο πιο κάτω πληροφορίες από τις ενδιαφερόμενες κυπριακές εταιρείες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

– The company website and contact data (telephone, email ect.)
– The photos of carob syrup and/or carob spread products
– The weight, packaging material and packaging size of product
– Are these products organic/bio or just non-organic?
– How many bottles / glass are packed on 1 pallet?
– Bulk prices for 2 pallets, for 3 pallets, for 4 pallets and more
– Transport cost, is it depended on the pallet quantity? If yes, please give us detailed price information!
– Lead time (from incoming order to the product arriving at our warehouse)?
– In which language does your own label currently have?
– Can you make private label for us?
– Private label cost
– Product specification, Certificate of Analysis and other product documentations
– Production flow chart of both carob syrup and carob spread for our Quality Control team