Στις 04.08.2015 η Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, κα. Cecilia Malmstrφm, και ο Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου του Βιετνάμ, κ. Huy Hoang, ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια φιλόδοξη συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων.

Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου (ΣΕΕ) ΕΕ-Βιετνάμ, για την οποία οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2012, είναι η πλέον φιλόδοξη και περιεκτική συμφωνία που έχει συνάψει η ΕΕ με αναπτυσσόμενη χώρα και η δεύτερη ΣΕΕ που συνάπτει η ΕΕ στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) μετά τη Σιγκαπούρη. Αποτελεί παράλληλα ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του απώτερου στόχου της ΕΕ, που είναι η σύναψη μιας φιλόδοξης και περιεκτικής περιφερειακής ΣΕΕ με το σύνολο των χωρών ASEAN.

Η ΣΕΕ ΕΕ-Βιετνάμ θα επιτρέψει στους εξαγωγείς και τους επενδυτές της ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά 90 εκατ. ανθρώπων και να εδραιώσουν την παρουσία τους σε μια από τις πλέον δυναμικές περιφέρειες του κόσμου.

Τα κυριότερα οφέλη, σε γενικές γραμμές, από τη ΣΕΕ μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ είναι:

• Εξάλειψη των τελωνειακών δασμών
• Μείωση των μη δασμολογικών φραγμών για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές
• Άνοιγμα της αγοράς στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών
• Προστασία των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων
• Παροχή δυνατότητας στις επιχειρήσεις της ΕΕ να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις στο Βιετνάμ
• Δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της ΕΕ
• Προώθηση και προστασία των επενδύσεων
• Σύσταση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την επίλυση διαφορών
• Διασφάλιση κανόνων κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας

Η συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών στην ΕΕ και στο Βιετνάμ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμφωνία μπορείτε να βρείτε από τις πιο κάτω πηγές:

Ενημερωτικό σημείωμα Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής