Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού προγραμματίζεται επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας κ. Hogan στη Κολομβία και το Μεξικό, την περίοδο 8-12 Φεβρουαρίου, 2016. Τον κ. Hogan θα συνοδεύει Επιχειρηματική Αποστολή από 30 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων ή/και οργανώσεων παραγωγών που δραστηριοποιούνται στους κυριότερους τομείς του εμπορίου αγροτικών προϊόντων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δύο προαναφερόμενων χωρών (όπως οίνοι, αλκοολούχα ποτά, γαλακτοκομικά προϊόντα, χοιρινό, πουλερικά, ελαιόλαδο, φρούτα και λαχανικά και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα), οι οποίες θα επιλεγούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ενόψει των πιο πάνω και του περιορισμένου αριθμού θέσεων, μεμονωμένες εταιρείες ή οργανώσεις/ομάδες παραγωγών οι οποίες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Επιχειρηματική Αποστολή, υπό τους όρους που , καθορίζονται αποστείλουν στο Υπουργείο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση pprotopapas@mcit.gov.cy (αρ. τηλ. 22867135), σχετική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Υπουργείο – Κλάδο Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων επισυνάπτοντας την αίτηση, το συντομότερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από τις 07/12/2015, ώστε τα στοιχεία τους να αξιολογηθούν και ακολούθως διαβιβαστούν στις Βρυξέλλες.