Δείτε πιο κάτω το φιλμάκι που ετοιμάστηκε από την BusinessEurope για τη Διατλαντική Συμφωνία Επενδύσεων και Εμπορίου, γνωστή ως TTIP. Σ΄ αυτό περιλαμβάνονται απόψεις Ευρωπαίων δημοσιογράφων, επιχειρηματιών από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γερμανία και πολιτικών από διάφορες xώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση.