Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)» για το Μάρτιο 2015.

Mε βάση την έκθεση, όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ), για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015, ήταν €1.156,4 εκ., σε σύγκριση με €1.152,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ), την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015, ήταν €519,2 εκ., σε σύγκριση με €355,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €637,2 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015, σε σύγκριση με €797,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Επίσης, όπως αναφέρει το Δελτίο Τύπου, κατά τον μήνα Μάρτιο 2015, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ) ήταν €424,8 εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον μήνα Μάρτιο 2015 ήταν €156,0 εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €65,2 εκ., ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €90,8 εκ.

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)» για τον μήνα Μάρτιο 2015, διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος «Εκδόσεις».