Πραγματοποιείται Ενημερωτική Ημερίδα που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 31.01.2017 στις Βρυξέλλες, με στόχο την ενημέρωση των δυνητικών αιτητών επιχειρήσεων/οργανισμών/φορέων σχετικά με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα Ευρωπαϊκή Προγράμματα Προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και τρίτες χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και εξασφάλιση του εντύπου αίτησης για συμμετοχή στην ημερίδα το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ δείτε τους σχετικούς συνδέσμους (links):

Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη της Ημερίδας

Σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην Ημερίδα (Info Day 2017)

Τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην Ημερίδα είναι η 22/01/2017.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και για το λόγο αυτό οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές κατά σειρά προτεραιότητας.

Μέγιστη συμμετοχή ανά οργανισμό / φορέα έχει οριστεί στα δύο άτομα.