Στις 25 Ιανουαρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί Συνέδριο στις Βρυξέλλες με κύριο στόχο την πραγματοποίηση επαφών μεταξύ επιχειρήσεων από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και την Ιορδανία για επίτευξη επιχειρηματικών συνεργασιών, υπό το φως της πρόσφατης συμφωνίας για χαλάρωση των κανόνων καταγωγής για συγκεκριμένα προϊόντα προερχόμενα από την εν λόγω χώρα και υπό ειδικές προϋποθέσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στήριξης της ΕΕ προς την Ιορδανία, σε σχέση με την κρίση των προσφύγων στη Συρία. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενθάρρυνση νέων επενδύσεων, προώθηση εξαγωγών καθώς και η δημιουργία θέσεων εργασίας για τους υπηκόους της Ιορδανίας και τους πρόσφυγες της Συρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες βρείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση.