Βρείτε πιο κάτω, ηλεκτρονικό μήνυμα, μέσω του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τη γνωστοποίηση του Κανονισμού 2679/98 (Strawberry Regulation).

Η εφαρμογή του Κανονισμού 2679/98 αφορά σε ενημέρωση των υπολοίπων κρατών-μελών και της Ε. Επιτροπής για τυχόν εμπόδια που θα προκύψουν στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών (πχ. αν προβλέπεται να κλείσει ένα αεροδρόμιο/λιμάνι/κεντρικός αυτοκινητόδρομος λόγω απεργιών), προκειμένου να διασφαλισθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών και να αρθούν τυχόν σοβαρά εμπόδια.

Ο Κανονισμός έγινε γνωστός ως Strawberry Regulation γιατί προέκυψε μετά το κλείσιμο κεντρικής οδικής αρτηρίας στην Ευρώπη, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ένα μεγάλο φορτίο με φράουλες.

COUNCIL REGULATION (EC) No 2679/98 of 7th December 1998 on the functioning of the internal market in relation to the free movement of goods among the Member States 

In accordance with Article 3(1)(a) of Council Regulation 2679/98:

Dear Contact Point,

The Romanian authorities hereby notify, in accordance with Council Regulation (EC) no. 2679/98 on the functioning of the internal market in relation to the free movement of goods among Member States, that Bucharest Baneasa – Aurel Vlaicu International Airport will be closed due to Bucharest International Air Show 2016 activities from 26 of July 04:00 UTC to 1 of August 18:00 UTC.

Diversion: Bucharest Henri Coanda International Airport.