Βρείτε πιο κάτω, ηλεκτρονικό μήνυμα, μέσω του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τη γνωστοποίηση του Κανονισμού 2679/98 (Strawberry Regulation).

Η εφαρμογή του Κανονισμού 2679/98 αφορά σε ενημέρωση των υπολοίπων κρατών-μελών και της Ε. Επιτροπής για τυχόν εμπόδια που θα προκύψουν στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών (πχ. αν προβλέπεται να κλείσει ένα αεροδρόμιο/λιμάνι/κεντρικός αυτοκινητόδρομος λόγω απεργιών), προκειμένου να διασφαλισθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών και να αρθούν τυχόν σοβαρά εμπόδια.

Ο Κανονισμός έγινε γνωστός ως Strawberry Regulation γιατί προέκυψε μετά το κλείσιμο κεντρικής οδικής αρτηρίας στην Ευρώπη, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ένα μεγάλο φορτίο με φράουλες.

COUNCIL REGULATION (EC) No 2679/98 of 7th December 1998 on the functioning of the internal market in relation to the free movement of goods among the Member States

In accordance with Article 3(1)(a) of Council Regulation 2679/98:

The Liechtenstein authorities hereby notify that

On the transit route between Switzerland and Austria, in Liechtenstein the road between Bendern and Eschen is closed to all traffic.

The transit, long-distance transport is diverted through Schaan and signaled accordingly.

Time: Friday, 01.07.2016, 18.00 – Monday, 04.07.2016, 5:00

More details can be found at the following Internet address: http://www.llv.li/essanestrasse