Ενημερωτικό υλικό για το “The 15th Commercial Exhibition of Member States of Islamic Cooperation Organization” τo οποίο θα πραγματοποιηθεί στo Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, από 22 – 26 Μαϊου, 2016, Στοιχεία επικοινωνίας των διοργανωτών αναγράφονται στα έγγραφα. .

Παράκληση του Υπουργείου είναι όπως επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν δηλώσουν απευθείας συμμετοχή στους διοργανωτές.

Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, δύνανται να επωφελούνται χορηγίας για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις υπό όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται στo σχετικó έντυπo Σχεδίου De Minimis που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mcit.gov.cy/ts. Το Σχέδιο έχει δημοσιευτεί στις 7 Σεπτεμβρίου, 2015 και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 23/10/2015 και αφορά σε εκθέσεις του επόμενου έτους.