Στις 18-20 Νοεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Πετρούπολη η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων “PETERFOOD 2015”. Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://peterfood.ru/en.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού οι επιχειρήσεις μεταποίησης ή εμπορίας γεωργικών προϊόντων που έχουν υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο για το σχέδιο χορηγιών για συμμετοχή σε εκθέσεις εντός του 2015 μπορούν να τύχουν επιχορήγησης του 50% του κόστους συμμετοχής στην έκθεση. (ενοίκιο χώρου, κατασκευή και εξοπλισμό περιπτέρου).

Για το 2015 η διαδικασία αιτήσεων και εγκρίσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου το Υπουργείο θα μπορούσε να εξετάσει αίτημα αντικατάστασης ή/και πρόσθεσης κάποιας νέας έκθεσης για επιχειρήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί στα πλαίσια πάντα των δημοσιονομικών περιορισμών.

Παράκληση του Υπουργείου είναι όπως οι ενδιαφερόμενοι δηλώσουν απευθείας το ενδιαφέρον για συμμετοχή στους διοργανωτές της έκθεσης.